+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Arapların osmanlıya bakışı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Arapların osmanlıya bakışı
  Arapların osmanlıya bakışı


  Arapların osmanlıya bakışı.png

  Anadolu Selçuklu Devleti yıkıldıktan sonra, onun yerine uç beyliği olarak ortaya çıkan Osmanlı Beyliği bu avantajı iyi kullanarak kısa sürede büyük bir devlet haline gelmişti. Bizans topraklarında devam eden Osmanlı fetihleri, Bizansın Hristiyanlar üzerindeki etkinliğini de günden güne azaltıyordu. Bizans valilerinin siyasi, dini ve ekonomik baskılarından bunalan azınlıklar tek kurtuluş yolu olarak Osmanlı idaresini görüyorlardı. Bilecik, Yarhisar, İnegöl ve Köprühisar’da azınlıkların temel hak ve özgürlüklerine Osmanlı idaresi tarafından herhangi bir müdahalede bulunulmaması, aksine azınlıkların dinini ve geleneklerini yaşaması konusunda yeni hakların tanınması pek çok bizans şehrinin hiçbir direnç göstermeden Osmanlı idaresine geçmelerine neden olmuştu. Nitekim Bursa’nın fethi de bu şekilde olmuş, civar yerleşim merkezlerindeki adil idareden etkilenen Rumlar, Bursa’nın fethi sırasında Osmanlı akıncılarına hiçbir müdahalede bulunmamışlardı.

  Orhan Gazi’nin oğlu Süleyman Paşa tarafından Osmanlı topraklarına katılan Hristiyan vilayetlerdeki yüzlerce insan Türk-İslam ahlakının üstün vasıflarından etkilenerek müslümanlığı tercih ederken, birçok tekfur kendi isteğiyle Osmanlı hakimiyeti kabul ederek islam dinini seçmiştir. 2. Sultan
  Devamlı Üye

  Anadolu Selçukluları yıkıldıktan sonra uç beyleri Osmanlı beyliği avantajı olarak fırsat bulup diğer büyük bir devlet haline geldiler.. pek çok Bizans şehrinin hiçbir direniş göstermeden Osmanlı idaresine geçmelerine neden olmuştur.
+ Yorum Gönder


arapların osmanlıya bakışı