+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Usulü muhakemi ticaret nizamnamesi ne demek Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Aycan
  Devamlı Üye

  Usulü muhakemi ticaret nizamnamesi ne demek
  Usulü muhakemi ticaret nizamnamesi ne demek


  usulmuhakemiticaretniza.jpg
  Kanunname-i Ticaret birçok yönden İslam hukukuyla bağdaşmıyordu.Özellikle faiz sorunu farklı açılardan ele alınıyor,İslam hukukunun yatsıdığı faiz Batı kökenli yeni yasada benimseniyordu.Öte yandan İslam hukuku adi ortaklıklar dışındaki ortaklık ilişkilerini geçersiz sayıyordu.[1]
  Kanunname-i Ticaret’in ardından,1861 yılında,yine Fransız mevzuatından yararlanılarak Usul-ü Muhakeme-i Ticaret Nizamnamesi başlığı altında ticaret yargılama usulü tüzüğü çıkarıldı.[2] 1863 yılında Fransız mevzuatı yanısıra başka denizci ulusların yasalarından da esinlenerek Ticaret-i Bahriyye Kanunnamesi kabul edildi.[3]
  Tanzimat’la birlikte Batı ile olan ticari ilişkilerin gelişmesi,yargı alanında yabancı devletlerin baskılarını arttırmalarına neden olmuştu.Nitekim 1948 yılında Karma Ticaret Mahkemesi kuruldu.Mahkemenin 14 üyesinin yedisi Osmanlı uyruklu,diğer yedisi ise Osmanlı Devleti’nde ticaretle uğraşan yabancı uyruklu tüccarlardan oluşuyordu.Mahkeme reisi Ticaret Nazırı ya da onun vekiliydi.[4]
  Osmanlı Devleti’nin ilk anonim nitelikte şirketi
  www.alasayvan.net Şirket-i Hayriyye’ydi.1849 yılında www.alasayvan.net kurulan bu şirketin 30 Osmanlı lirası tutarında 2000 paya ayrılmış 60000 lira sermayesi vardı. Boğaz’da yolcu taşımak üzere kurulmuş olan şirket İngiltere’ye sipariş ettiği gemilerin her biri için 7000 Osmanlı lirası ödemişti.[5]
  Bu mevzuat ışığında,19.yüzyılın ikinci yarısından itibaren Osmanlı topraklarında anonim şirketler faaliyete geçmeye başlamışlardı.Şirket-i Hayriyye’nin ardından,1856 yılında,her ikisinin de merkezi Londra’da olan Bank-ı Osmani ve Aydın-İzmir Demiryolu Şirket-i Osmaniyyesi kurulmuştu.[6]
  19.yüzyılda Osmanlı topraklarında faaliyette bulunan anonim şirketlerin büyük çoğunluğu imtiyazlı yabancı şirketlerdi.Bankacılık,sigortacılık,demiryolu,rıht ım,madencilik,elektrik,su, havagazı,tramvay,tünel vb. hizmetlere yönelik bu şirketler genellikle Londra ve Paris gibi Avrupa başkentlerinden yönetiliyordu.İkinci Meşrutiyet’e değin,Şirket-i Hayriyye ve Zıraat Bankası dışında,yabancı sermayeye başvurmaksızın kurulmuş Osmanlı anonim şirketi hemen

  [1] ibid., s.38 (Toprak’ın ref.: Coşkun Üçok ve Ahmet Mumcu, Türk Hukuk Tarihi, Hukuk Fakültesi Yayınları, Ankara, Ankara, 1979, s.329.).

  [2] Usul-i Muhakeme-i Ticaret
  www.alasayvan.net Nizamnamesi –10 Rebiül Ahir 1278-, Düstur, I.Tertip, 1.cilt, s.780.

  [3] Ticaret-i Bahriyye Kanunnamesi –6 Rebiül Evvel 1280-, Düstur, I.Tertip, 1.cilt, s.466.

  [4] Zafer Toprak, Op.cit, s.39.

  [5] ibid. (Toprak’ın ref.: Abdul’ahad Nuri, Türkiye Seyr-i Sefain İdaresi Tarihçesi, Ahmet İhsan Matbaası, İstanbul, 1926.)

  [6] ibid., s.40
 2. Acil

  Usulü muhakemi ticaret nizamnamesi ne demek isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder