+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Osmanlıda Memleket yönetimi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Osmanlıda Memleket yönetimi
  Osmanlıda Memleket yönetimi
  İllere gönderilen valiler eskiden olduğu gibi kendisini her yönüyle yetiştirmiş kişiler değildi. Yerlerini muhafaza edebilmek için padişaha ve devletin diğer önemli kişilerine hediyeler gönderiyorlardı. İllerde meydana gelen ekonomik ve sosyal bozulma, toplumun yapısını tehdit etmeye başladı. Dunun sonucunda birtakım isyanlar çıktı. Devlet bu isyanları bastırmakta güçlük çekti ve çok kan döküldü.

  XVIII. yüzyılda devlet otoritesinin zayıflaması ile birlikte büyük yerleşim birimlerinde kendilerine ayan denilen derebeyler türedi. Celalilerden kaçanlar ayanlara sığındı. Bu durum onların güçlenmesini sağladı. Bunlar devlet memurlannı etki altında bırakarak görev yapmalarını engellediler. Merkezle iyi geçinmeye çalışan ayanlar, merkezdeki yetkililere bolca hediye göndererek onları kendi taraflarına çektiler. Zamanla, bulundukları yerlerde hakim duruma gelen ayanlar devletten asker ve vergi toplama gibi imtiyazları da elde ettiler.

  Kadıların adaletsizliği yüzünden halkın, kadılara güveni kalmadı. Rüşvet alan kadılar, kanuna uymayan kararlar vermeye başladılar.

  Merkeze uzak eyaletlerde ise durum daha da bozuktu. Mısır’da Kölemen ileri gelenleri yönetimde çok etkili olmaya başlamışlardı. Garp ocakları diye anılan Cezayir/Tunus ve Trablusgarp’ın merkezle bağları çok zayıflamıştı.
 2. Acil

  Osmanlıda Memleket yönetimi isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder