+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Osmanlıda Ordu Yönetimi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Osmanlıda Ordu Yönetimi
  Osmanlıda Ordu Yönetimi
  Osmanlıda Ordu Yönetimi1.jpg


  XVII. yüzyılda gücünün doruğuna ulaşan Osmanlı ordusu, XVII. yüzyıldan itibaren eski gücünü kaybetmeye başladı. Disiplin ve düzenden yoksun olan ordu, devletin yapmak istediği her yeniliğe karşı çıkmaya da başladı.

  Kapıkulu ocaklarındaki bozulma, III. Murat’ın Devşirme Kanunu’na aykırı olarak ocağa asker kaydettirmesi ile başladı. Zamanla yeniçeriler esnaflık ve sanatkarlıkla uğraşır oldular. Padişahların sık sık değişmesi sonucunda kapıkulu askerlerine verilen cülus bahşişi devleti sarsmaya başladı. Savaşlarda beklenen başarıyı gösteremeyen ocak mensupları içte birçok isyan çıkardılar. Padişahları tahttan indirip, tahta çıkardılar. Birçok suçsuz devlet adamının ölümüne sebep oldular.

  Kanuni döneminde yeniçerilerin mevcudu 10 000 iken, XVII. yüzyılın sonlarına doğru 100 OOO’i bulmuştu. Yeniçeri sayısındaki bu hızlı artışla birlikte masraflar da arttı. Nihayet Sultan II. Mahmut tarafından 1826 yılında Yeniçeri Ocağı kapatıldı.

  Kapıkulu askerleri IV. Murat ve Köprülüler dönemlerinde disiplin altma alındılarsa da sonra tekrar eski hallerine döndüler.


  Tımar sisteminin bozulması, yine III. Murat döneminde başladı. Kanunlara aykırı olarak, hakkı olmayanlara tımarlar verildi. Tımarlar sipahi çocuklarına ve hak sahiplerine verileceği yerde rüşvet ve iltimas yoluyla başkalarına verilmeye başlandı. Bunların sonucu olarak yüz binleri aşan tımarlı sipahi sayısı on bine kadar düştü.

  Akıncılar, 1595 yılında Eflak beyi tarafından pusuya düşürülüp birçoğu Öldürüldükten sonra, bir daha kendilerme gelemediler. Gitgide sayıları azalan akıncılar, bir müddet sonra kaldırıldı.

  Ordunun teknik sınıfını meydana getiren topçular, top arabacıları, humbaracılar ve lağımcılar ocağı ıslah edilerek gelişmeleri sağlandı.

  Osmanlı donanması XVI. yüzyılın sonlarına kadar üstün bir güce sahipti. Daha sonraki yüzyıllarda ise donanmaya ve tersanelere gereken önem verilmedi. Bunun sonucu olarak donanma zayıfladı. XVII. yüzyılda Köprülü Mehmet Paşa, XVIII. yüzyılda ise Cezayirli Gazi Hasan Paşanın gayretli çalışmaları sonucunda, donanmada bir düzelme görüldü. Donanmanın ihtiyaç duyduğu personeli yetiştirmek için III. Mustafa döneminde bir deniz okulu açıldı. Bu okul, III. Selim döneminde daha modern bir hale sokuldu ve Mühendishane-i Bahr-i Hümayun adını aldı
 2. Acil

  Osmanlıda Ordu Yönetimi isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


osmanlıda ordu yönetimi,  osmanlıda devlet yönetimi,  osmanlıda yönetim,  osmanlı ordusu,  osmanlı devletinde ordu yönetimi,  osmanlı devlet yönetimi