+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Osmanlı döneminin ıslahatları neler olmuştur Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Osmanlı döneminin ıslahatları neler olmuştur
  Osmanlı döneminin ıslahatları neler olmuştu

  Osmanlı döneminin ıslahatları neler olmuştu ilgili bilgi


  III. SELIM (1789-1807)
  +Yapılan yeniliklerin tümüne Nizam-ı Cedit adı verilir.
  +Yapacağı yenilikler için Meşveret Meclisi'ne,Lahiyalar
  hazırlattı.
  +Avrupai tarzdaki Nizam-ı Cedit ordusunu kurdu ve ordunun
  masraflarını karşılaması için Irad-ı Cedit hazinesini
  oluşturdu.
  **Ordu ilk başarısını Akka Kalesi Zaferi,Napolyona karşı
  kazanmıştır.(Ordunun yıldızı bu başarıdan sonra parladı!)
  +Avrupda sürekli elçilikler açtı.
  +Kara ve deniz mühendishanelerini genişletip,modernleştirdi.
  +Fransızca devletin ilk resmi yabancı dili olmuştur.
  +Yerli malı özendirilmiştir.
  +Illerdeki valilerin yanına halkın seçtiği ayanları
  getirilmiştir.
  +Ilk devlet matbaası Matbaa-i Amire açılmıştır.
  **Ilk özel matbaa Lale Devrinde
  +Kabakçı Mustafa isyanıyla tahtan indirilip,öldürülmüştür.
  II.MAHMUT
  +Sekban-ı Cedit(Nizam-ı Cedit'in yerine),Eşkinci Ocağını kurdu.
  **Yeniçerilerin isyanı üzerine her ikisi de kaldırıldı.
  +Yeniçeri ocağını kaldırdı(Vaka-ı Hayriye-1826)
  +Yeniçeri ocağının yerine Asakir-i Mensure-i Muhammediye ordusunu
  kurdu.
  **Başkomutanlığını yürütmek için Seraskerlik makamını
  oluşturdu.
  +Divan kaldırılarak,bakanlık usulü getirildi.
  +Posta teşkilatını kurdu.(Üsküdar'dan Izmit'e kadar)
  +Ayanlarla Seneddi Ittifak'ı imzaladı.
  +Ingilizlerle Balta Limanı Anlaşmasını imzaladı.(1838)
  **Osmanlı bu anlaşmadan sonra,Avrupa'nın açık pazarı haline
  gelmiştir.
  +Müsadere sistemini kaldırdı.
  +Ilk defa Avrupa'ya öğrenci gönderildi.
  +Medreselerin yanında günümüz üniversitelerine benzeyen;Harbiye
  Mektebi,Mekteb-i Marriffi Adliye,Mektebi Tıbbıye açıldı.
  +Ilk Osmanlı Resmi gazetesi Takvim-i Vekay-i çıkarıldı.
  +Ilköğretim ilk kez zorunlu kılındı.(Başarılı olunamadı)
  +Tımar sistemi kaldırıldı.
  +Erkek nüfus sayımı yapıldı,bunun yanında mülk yazımı da
  yapıldı.
  +1833 yılında Babiali'de Tercüme odasını açtı.
  **Dış ülkelerle resmi yazışmaları sürdürmek ve yabancı dil
  bilen memur yetiştirmek amacıyla.
  +Darü'ş Şüray-ı Bab-ı Ali'yi kurdu.
  **Devlete ıslahat hareketlerinde yardımcı olmak,yeni teklifler
  getirmek,memurların terfii ve yargılanmalarıyla ilgilenmek üzere.
  +Karantina usulü ilk kez uygulandı.
  **Veba ve kolera salgınları için
  +Avrupalı tüccarlarla rekabet edebilmesi için,Osmanlı
  tüccarlarına gümrük kolaylıkları sağladı.
  +Meclis-i valay-ı Ahkam-ı Adliye kuruldu(1837)
  **Askerlik dışındaki tüm ıslahatların planlandığı ve
  icraatların denetlendiği başlıca müessese.
  ****II. Mahmut,Osmanlı padişahları içinde en başarılı
  ıslahatları yapan padişah sayılır.
 2. Acil

  Osmanlı döneminin ıslahatları neler olmuştur isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder