+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda En Uzun Süre Tahta Kalan Padişah Kimdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  En Uzun Süre Tahta Kalan Padişah Kimdir
  En uzun süre tahta kalan padişah kimdir


  Osmanlı Devleti’nin 620 yıllık saltanatında tahta 36 padişah çıkmıştır. en uzun süre tahtta kalan osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman’dır.
  Sultan Süleyman 46 yıl tahtta kalmıştır. padişahların bazılarının ölüm sebepleri kesin olarak bilinememekte, bazılarının ölüm sebebi hakkında çeşitli söylentiler bulunmaktadır. İşte padişahların tahtta kalma süreleri ve ölüm sebepleri hakkında bilinenler;

  kanunisultansleyman.jpg
  Osman Bey: 24 yıl tahtta kaldı-ölüm sebebi felç

  Orhan Bey: 34 yıl tahtta kaldı- ölüm sebebi depresyon

  I. Murat: 29 yıl tahtta kaldı- ölüm sebebi; I. Kosova Savaşı’nda şehit edildi

  I. Bayezid(Yıldırım Bayezid): 13 yıl tahtta kaldı- ölüm sebebi intihar

  I. Mehmet(Çelebi Mehmet): 8 yıl tahtta kaldı- ölüm sebebi dizanteri

  II. Murat: toplam 28 yıl tahtta kaldı- ölüm sebebi felç

  II. Mehmet(Fatih Sultan Mehmet): toplam 32 yıl tahtta kaldı- ölüm sebebi kesin değil. Nikris, şeker ya da zehirlenme olduğuna dair çeşitli söylentiler var

  II. Bayezid: 22 yıl tahtta kaldı- ölüm sebebi intihar

  I. Selim (Yavuz Sultan Selim): 8 yıl 5 ay tahtta kaldı- ölüm sebebi kanser

  I. Süleyman (Kanuni Sultan Süleyman): 46 yıl tahtta kalarak en uzun süre Osmanlı tahtında kalan padişah oldu- ölüm sebebi felç

  II. Selim (Sarı Selim): 8 yıl tahtta kaldı- ölüm sebebi düşme-alkol

  III. Murat: 20 yıl tahtta kaldı- ölüm sebebi felç

  III. Mehmet: 9 yıl tahtta kaldı- ölüm sebebi depresyon-felç

  I. Ahmet: 14 yıl tahtta kaldı- ölüm sebebi tifüs

  I. Mustafa: 1 yıl 4 ay tahtta kaldı- ölüm sebebi bilinmiyor

  II. Osman(Genç Osman): 4 yıl tahtta kaldı- ölüm sebebi; yeniçeriler tarafından boğularak öldürüldü

  IV. Murat: 4 yıl 3 ay tahtta kaldı- ölüm sebebi nikris

  İbrahim: 8 yıl tahtta kaldı- ölüm sebebi boğduruldu

  IV. Mehmet: 39 yıl tahtta kaldı- ölüm sebebi nikris, depresyon ya da zehir

  II. Süleyman: 3 yıl tahtta kaldı. ölüm sebebi istiska

  II. Ahmet: 3 yıl 7 ay tahtta kaldı- ölüm sebebi verem

  II. Mustafa: 8 yıl 7 ay tahtta kaldı- ölüm sebebi istiska

  III. Ahmet: 27 yıl tahtta kaldı- ölüm sebebi zehir

  I. Mahmut: 24 yıl tahtta kaldı- ölüm sebebi felç

  III. Osman: 3 yıl tahtta kaldı- ölüm sebebi felç

  III. Mustafa: 16 yıl tahtta kaldı- ölüm sebebi kalp yetmezliği

  I. Abdülhamit: 15 yıl tahtta kaldı- ölüm sebebi felç

  III. Selim: 18 yıl tahtta kaldı- ölüm sebebi yeniçeriler tarafından boğularak öldürüldü

  IV. Mustafa: 1 yıl tahtta kaldı- ölüm sebebi boğduruldu

  II. Mahmut: 31 yıl tahtta kaldı. ölüm sebebi siroz ya da verem

  Abdülmecid: 22 yıl tahtta kaldı- ölüm sebebi verem

  Abdülaziz: 15 yıl tahtta kaldı- ölüm sebebi intihar

  V. Murat: 3 ay tahtta kaldı- ölüm sebebi şeker

  II. Abdülhamit: 33 yıl tahtta kaldı- ölüm sebebi kalp yetmezliği

  V. Mehmet(Reşat): 9 yıl tahtta kaldı- ölüm sebebi kalp yetmezliği

  Vahdettin (VI. Mehmet): 4 yıl tahtta kaldı- ölüm sebebi kalp yetmezliği

 2. Zarafet
  Üye

  Osmanlı tarihinde Kanunî; sadece Osmanlı Padişahlarının değil, dünyada görülen hükümdârların en muhteşemlerinden biri olması haysiyetiyle Batı âleminde Le Manifigue (Muhteşem) ve Grand (Büyük); şâirlik mahlası olarak Muhibbî; 13 tane büyük gazâya fiilen iştirâk etmiş olması hasebiyle Gâzî ve diğer Osmanlı Padişahlarına dendiği gibi bazan da Süleyman Şah denen Kânunî Sultân Süleyman, bir rivâyete göre, 900/1494 yılında Hafsa Sultân’dan Trabzon’da dünyaya gelmiştir. 926/1520 yılında ve 26 yaşında Osmanlı tahtına geçen Kanunî, 974/1566 tarihine kadar yani 46 sene Padişahlık yapmıştır.

  Kanuni Sultân Süleyman, evvela başına gâile çıkarmak isteyen, babası zamanında Şam Beylerbeyisi olan ve iktidâr değişikliğinden istifâde ederek Melik Eşref ünvânıyla hükümdârlığını ilan eden Canberdi Gazâli’yi 1521’de idam ettirdi. Bu gâileyi bertaraf eden Kanunî, daha sonra meşhur seferlerinden 1. Sefer-i Hümâyûn’unu Belgrâd üzerine yaptı. 1. Macar seferi veya Engürüs seferi de denen bu sefer neticesinde, sırasıyla Böğürdelen (Şabaç), Zemun ve Salankamin kaleleri fethedilmiş ve nihâyet daha sonraları Dâr’ül-Cihâd adını alan Belgrâd, 927/1521’de feth olunmuştur. Bu arada Yemen’de fitnelere yol açan İskender adlı şahıs, kendi adamları tarafından öldürülerek, 927/1521 tarihinden itibaren bu beldelerde de Osmanlı Sultânı adına hutbe okunmaya başlanmıştır.
+ Yorum Gönder


osmanlida en uzun tahta kalan padişah,  osmanlıda en uzun süre tahtta kalan padişah,  tahtta en uzun kalan padişah,  en uzun tahta kalan osmanlı padişahı kimdir,  en uzun süre tahtta kalan padişah kimdir,  en uzun süre yaşayan osmanlı padişahı kimdir