+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Osmanlıdaki Mesleklerin Adları Ve özellikleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Osmanlıdaki Mesleklerin Adları Ve özellikleri
  Osmanlıdaki mesleklerin adları ve özellikleri


  Osmanlıdaki mesleklerin adları ve özellikleri ilgili bilgi  Vezir-i Azam:Padişahtan sonraki en yetkili devlet adamıdır. Padişahın mührünü taşırdı.Bugünkü başbakandır.
  Vezir sadrazamdan sonraki en yetkili kişidir. Sadrazamın verdiği görevleri yapardı.
  Kazasker: Anadolu ve Rumeli'de olmak üzere iki ayrı kazasker bulunurdu. Adalet işlerine bakardı. Ayrıca kadı ve müderrislerin atamasını ya da görevden alma işini yapardı. Bugünkü yargı görevini yaparlardı.
  Defterdar:Anadolu ve Rumeli'de iki ayrı defterdar vardı. Rumeli'deki baş defterdardı. Maliye işlerini yapardı. Bugünkü Maliye bakanlığı görevini yürütürdü.
  Nişancı:Tapu,kadastro,fethedilen yerleri gelirlerine göre deftere kaydetmek işlerini yürütürdü.
  Şeyhülislam devlet'te iken verilen kararların İslam'a uygun olup olmadığına karar verir, bu karara fetva denirdi. Sadrazamla eşit rütbedeydi.
  Kaptan-ı Derya donanma ve denizcilikle ilgili işlerden sorumludur. İstanbul'dayken Divan toplantılarına katılırdı.

  Divan-ı Hümayun 2.Mahmut dönemi'de kaldırılarak yerine nazırlıklar(bakanlıklar)kuruldu.


  MUSAVVİR: tasvir edenler
  NAKKAŞLAR: süsleme yapanlar
  ZERGERAN: kuyumcular
  SİMKEŞHAN: gümüş işlemeciliginin yapıldıgı yer
  ZERGUDAN: altın işleyen
  PİSTUNDUZAN: kürkçüler
  ZERNİŞANİ: altınla süsleme yapanlar
  KUFTEGERAN: maden üzerine süsleme yapanlar
  ŞİMŞİRGERAN: kılıçcılar
  KARTGERAN: bıçakcılar
  SİPERDUZAN: kalkancılar
  ÇİLİNGERAN: anahtar ve kilitci
  KAZGANYAN: kazancılar
  ABA-I BAFAN: yün dokumacıları
  KAŞ-İGERAN: çiniciler
  CAMGER: camcılar
  HAKKAK: oymacılar
  KAZZAZLAR: ipekçiler
  DÜZ: terziler
  MİŞGER: bakırcılar
  KALIÇECİ: halıcı
  ZİHGİRCİ: okun arkasında parmagını taktıgın yüzük
  HALLAÇ: pamuk yün didici
  MÜCELLİT: ciltci
  MIKRIPHAN: sazcı
 2. Acil

  Osmanlıdaki Mesleklerin Adları Ve özellikleri isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder