+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi Kronolojisi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi Kronolojisi
  Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi Kronolojisi  1299-Bağımsızlık

  1302-Koyunhisar Savaşı

  1315-Bursa kuşatması

  1326-Bursa'nın Fetihi

  1329-Maltepe Savaşı

  1331-İznik ve İzmit'in Fetihi

  1345-Karesi toprakları ele geçirildi.

  1354-Ankara'nın Fetihi

  1363-Sazlıdere Savaşı

  1364-Sırpsındığı Savaşı

  1371-Çirmen Savaşı

  1387-Ploşnik Savaşı

  1389-I.Kosova Savaşı

  1394-Selanik'in Fetihi

  1396-Niğbolu Savaşı

  1398-Kadı Burhaneddin Devleti ele geçirildi.

  1399-Malatya'nın Fetihi

  1402-Ankara Savaşı

  1403-Fetret Devri

  1413-I.Mehmet'in tahta çıkışı ve Fetret Devri'nin sonu

  1413-Osmanlı-Venedik Deniz Savaşı başladı.

  1413-Çamurluova Savaşı

  1421-Venedikliler kazandı.(1413-1421 Savaşı)

  1444-Edirne-Segedin Antlaşması

  1444-Varna Savaşı

  1448-II.Kosova Savaşı 2. Ömer
  Devamlı Üye

  OSMANLI DEVLETİ'NİN KURULUŞ DÖNEMİ (1299-1453)

  Bu devirde hükümdarlar şu sırayla başa geçmişti;
  • Osman Bey (1299 - 1324)
  • Orhan Bey (1324-1362)
  • I. Murat (1362-1389)
  • I. Bayezıd (Yıldırım Bayezıd / 1389 - 1402)
  • I. Mehmet (Çelebi Mehmet / 1413- 1421)
  • II. Murat (1421 -1451)

  UYARI
  Fatih Sultan Mehmet'in hükümdarlığının ilk iki yılı Kuruluş Devrine, son yirmi sekiz yılı Yükselme Devrine aittir.

+ Yorum Gönder