+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda 2. Mahmut Döneminde Askeri Alanda Yapılan ıslahatlar Nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  2. Mahmut Döneminde Askeri Alanda Yapılan ıslahatlar Nelerdir
  2. mahmut döneminde askeri alanda yapılan ıslahatlar nelerdir

  2. mahmut döneminde askeri alanda yapılan ıslahatlar nelerdir hakkında bilgi


  Askerlik Alanında Yapılan Yenilikler


  · III. Selim’in öldürülmesi ile kapatılan “Nizam-ı Cedit” ordusunun yerine “Sekban-ı Cedit” ordusu kurulmuştur.
  · Kandıralı isyanı sonrasında kaldırılmak zorunda kalınan “Sekban-ı Cedit” ordusunun yerine “Eşkinci Ocağı” kurulmuştur.
  · Osmanlı Devletinin son dönemlerinde yenilikler ve ıslahatlar üzerinde olumsuz etkileri bulunan “Yeniçeri Ocağı” kaldırılmıştır. Bu olaya “Vakay-ı Hayriyye” adı verilmiştir. (1826)
  · Yeniçeri ocağının yerine “Asakir-i Mansure-i Muhammediyye” ordusu kurulmuştur.Eyaletlerin güvenliğini sağlamak amacıyla bu bölgelerde ise “Redif” birlikleri oluşturulmuştur. Ayrıca “mehterhane” kaldırılarak “Mızıka-i Hümayun” kurulmuştur.
  · Askerlik işlerinin düzenlenmesini sağlamak amacıyla “Dar-ı Şuray-ı Askeri” kurulmuştur.
  · Askeri amaçlı ilk nüfus sayımı yapılmıştır. (1831)
  · Harbiye ve Tıbbiye okulları açılarak ordunun subay ve tabip ihtiyacı karşılanmaya çalışılmıştır
 2. Acil

  2. Mahmut Döneminde Askeri Alanda Yapılan ıslahatlar Nelerdir isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder