+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda 19.yüzyıl Osmanlı Devleti Toplumsal Yenilikleri Nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  19.yüzyıl Osmanlı Devleti Toplumsal Yenilikleri Nelerdir
  19.yüzyıl osmanlı devleti toplumsal yenilikleri nelerdir

  19.yüzyıl osmanlı devleti toplumsal yenilikleri


  Yönetim merkezi olan Babıali güçlendirildi

  Divan örgütü kaldırılarak yerine bakanlıklar (nazırlıklar) kuruldu

  Yenilikler için askeri, adli ve idari meclisler oluşturuldu

  Valiler doğrudan merkezden atandı Köy ve mahalle için muhtarlıklar kuruldu

  Memurlara rütbe ve nişan verildi

  Devlet memurlukları dahiliye (iç işleri), ve hariciye (dış işleri) olarak ikiye ayrılıp maaş bağlandı

  İller merkeze bağlanmış ve “ayan”lık sistemine son verilmiştir

  İlk kez mahalle ve köylerde muhtarlıklar kurulmuştur

  Şeyhülislamın yetkileri sınırlandırılmıştır

  Askeri ve mali amaçlı olarak ilk nüfus sayımı yapıldı

  Polis teşkilatı ile posta teşkilatı kuruldu

  Müsadere usûlü (devletin kişilerin mallarına el koyması) kaldırılıp özel mülkiyet güvenceye alındı

  Takvim-i Vekayi adıyla ilk resmi gazete çıkarıldı

  Meclis-i ahkam-ı adliye (mahkeme) kuruldu

  Yeni meclisler komisyonlar kuruldu

  Ceza ve ticaretle ilgili yasalar çıkarıldı, yabancılarında katıldığı karma ticaret mahkemeleri kuruldu

  Padişahın yetkileri kısıtlandı yönetim yetkisi meclise verildi

  Ülke vilayetlere sancaklara kazalara köylere ayrıldı valiler kaymakamlar görevlendirildi
 2. Acil

  19.yüzyıl Osmanlı Devleti Toplumsal Yenilikleri Nelerdir isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder