+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Osmanlı Devletinin Kuruluş Devri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Osmanlı Devletinin Kuruluş Devri
  Osmanlı Devletinin Kuruluş Devri Hakkında Bilgi


  Osmanlı Devletinin Kuruluş Devri (1299-1453)

  * Kururluş Devri Hükümdarları:
  I.Osman,
  Orhan Bey,
  I.Murat,
  I.Bayezid(Yıldırım),
  I.Mehmet(Çelebi),
  II.Murat,
  II.Mehmet(Fatih)'in ilk iki yılı

  * Kayı Boyu:
  Osmanlılar oğuzların Bozok kolunun Kayı boyuna mensuptular. Kayılar Malazgirt Zaferi'nin ardından
  Anadolu'ya gelmisler, Anadolu Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat tarafından kendilerine yurtluk olarakverilen Ankara yakınlarındaki KARACADAĞ yöresine yerlesmislerdir. Burada bir süre kalan Kayılar Ertuğrul Gazi yönetiminde Söğüt ve Domaniç yöresine yerlesmislerdir.

  OSMAN BEY DÖNEMİ (1281-1324)

  ÖNEMLİ OLAYLAR:
  -Karacahisarı Bizanstan almıs, uc beyliğine atanmıstır.
  -Bilecik, inegöl, Yarhisar ve Yenisehri alarak, İzmite yaklastı.
  -Bizans Tekfurlarını KOYUNHİSAR savasında yendi.
  Koyunhisar savasının sebebi:
  Osmanlıların İzmit'e yaklasmalarından korkuya kapılan Bizans Tekfurlarını anlasarak Osmanlılar üzerine yürümesi.
  Sonuçları ve Önemi:
  Bu savası Osmanlılar kazandı.Böylece Bursa'nın kuzeyi hariç üç tarafıOsmanlı topraklarıyla çevrildi. Mudanya fethedilmis, Bursa kusatılmıstır.

  * Osman Bey Hakkında:
  Ertuğrul Gazi'nin ölümünden sonra beyliğin basına geçmis, 1320 den itibaren rahatsızlığı sebebiyle askeri harekatın basına oğlu Orhan Beyi geçirmisti. Seyh Edebalinin kızıyla evlenmis, ahilerin desteğini kazanmıstır. Türbesi Bursa'da GÜMÜSLÜ KÜMBET'dedir.

  ORHAN BEY DÖNEMİ :(1324-1362)

  ÖNEMLİ OLAYLAR:
  Bursa'nın alındı (1326) Maltepe (Palekanon) Savası (1329) yapıldı. İznik ve Kocaeli fethedildi. Karesioğulları Beyliği Osmanlılara katıldı.
  Rumeli'ye geçildi Bursa'nın fethi: Osman Gazi döneminde baslayan kusatma, tekfurun sehri teslimiyle son buldu.(1326) Maltepe (Palekanon) Savası (1329):
  Sebep: Osmanlıların Kocaeli Yarımadasındaki fetihleri ve İznik'i kusatmaları
  Savas: Bizans imparatoru III.Andreanikos ile Osmanlı hükümdarı Orhan Bey arasında yapıldı (1329)
  Sonuçları ve Önemi:
  Savas Osmanlıların zaferiyle sonuçlandı. O güne kadar dikkat çekmeyen Osmanlılar ön plana çıktı. İznik ve Kocaeli'nin Fethi: Maltepe savasından sonra İznik fethedildi, Kocaeli yarımadasının fethi büyük ölçüde tamamlandı. Karesioğulları Beyliğinin Alınması: Karesi Bey'in ölümüyle, oğulları arasındaki
  taht kavgasından yararlanan Orhan Bey bu beyliği Osmanlı sınırlarına kattı.
  Önemi:
  -Osmanlılar karesi topraklarına sahip olarak, Marmara kıyılarına ve Çanakkale boğazına ulastılar.
  -Osmanlılar Karesi Donanmasına sahip oldular.
  -Hacı İlbey, Evrenus Bey, Ece Halil gibi değerli Karesi komutanları Osmanlı hizmetine girdiler.
  -Osmanlılar Rumeli'ye geçmeyi düsünmeye basladılar.

  * Rumeli'ye Geçis:
  * Rumeli'ye Geçisi Kolaylastıran Sebepler:
  -Osmanlıların Karesi topraklarına ve Donanmasına sahip olması.
  -Osmanlıların Hırıstiyanlara ait topraklara sahip olma ideali (Gaza).
  -Türkmenlere Yurt bulma ihtiyacı.
  -Bizans'ın Balkan milletlerine karsı Orhan Beyden yardım istemesi.
  OLAY: Bizans İmparatoru Kantakuzen Edirne'yi kusatan Sırp ve Bulgarlara karsı Orhan Bey'den yardım istedi. Orhan Bey bunun üzerine oğlu Süleyman Pasa'yı yardıma gönderdi. Edirne'yi kusatan Sırp ve Bulgarları yenen Süleyman Pasa'nın yardımlarına karsılık Bizans Gelibolu Yarımadası'ndaki ÇİMPE kalesini Osmanlılara verdi.(1353)
  NOT: Çimpe kalesi Osmanlıların Balkanlardaki fetihleri için önemli bir üs olmustur.

  * Orhan Bey Döneminde Rumelideki Gelişmeler:
  Orhan bey'in oğlu Süleyman Pasa Gelibolu'yu ele geçirerek Kesan, Malkara, Tekirdağ, Çorlu ve
  Lüleburgaz'ı fethetmistir.

  * Orhan By Devrinde Ordudaki Gelişmeler:
  -Geçici divan teskilatı kuruldu.
  -YAYA ve MÜSELLEM adıyla ilk düzenli ordular olusturuldu.
  -İznik'de ilk Osmanlı Medresesi kuruldu.

  * Osmanlıların Rumelideki İskan Siyasetinin Özellikleri:
  Yeni fethedilen yerlere öncelikle göçebe Türkler yerlestirilir, böylece bunların yerlesik hayata geçmeleri sağlanırdı. Fethedilen yerdeki yerli halktan ayaklanma çıkarma ihtimali olanlar baska yerlere iskan edilirlerdi. Göçmenler iskan yerine yakın yerden alınırlardı. Böylece halkın yeni yere uyumu daha kolay olurdu. İskan edilenlere ihtiyacı olan malzeme verilir ve bir süre vergi alınmazdı. 2. Acil

  Osmanlı Devletinin Kuruluş Devri isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder