+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda I. Murat Dönemi (1362-1389) Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  I. Murat Dönemi (1362-1389)
  I. Murat Dönemi (1362-1389)

  I. Murat Dönemi Hakkında Bilgi


  Orhan Bey'in ölümüyle yerine oğlu I.Murat (Hüdavendigar) geçti.

  * I. Murat Döneminde Anadoludaki Gelişmeler:
  Ankara Karamanoğullarından geri alındı. Oğlu Yıldırım Bayezıd'ı Germiyan Beyi'nin kızıyla evlendirerek onlardan Kütahya, Tavsanlı, Simav ve dolayları çehiz olarak alındı. Hamitoğullarından Eğridir ve çevresi satın alındı. Karaman Beyi Alaaddin Ali Beyle kızını evlendirerek dostluk kurmaya çalıstı. Ancak Karamanoğullarının düsmanca tavırlarını sürdürmeleri üzerine harekete geçerek, Karamanoğullarını yendi. Alaaddin Ali Bey'i affederek barıs yaptı.

  * I. Murat Döneminde Balkanlarda Gelişmeler:
  Edirne(1362) ve Filibe'nin Fethi, Sırpsındığı Savası (1364) Çirmen Savası (1371):( Sırplarla yapılan bu savası Osmanlılar kazandı.) I. Kosova Savası (1389)

  * Edirne ve Filibe'nin Fethi:
  I. Murat'ın ilk hedefi Edirne olmustur. Lala Sahin Pasa komutasındaki Osmanlı Ordusu 1362 yılında Edirne'yi fethetmistir. Ardından Filibe alınmıstır.
  NOT: Edirne'nin Fethinin Önemi: Sırp ve Bulgarların Bizansla bağlantısı kesildi.

  * Sırpsındığı Savaşı (1364):
  Sebep: Edirne ve Filibe'nin Osmanlıların eline geçmesi Sırp ve Bulgarları rahatsız etmis, bunların papaya basvurmaları üzerine Balkan Devletlerinden olusan (Sırp, Bulgar, Macar, Eflak-Boğdan ve Bosnalılar) bir Haçlı ordusu kurulmustur. Savas: Haçlı Ordusunu HACI İLBEY komutasındaki bir akıncı birliği ani bir baskın
  sonucu yok etmistir.

  Önemi
  : Bu zaferle Balkan Devletleri üzerindeki Macarların etkisi kırılmıs, Türklerin Balkanlardaki
  ilerlemeleri hız kazanmıstır. Zaferden sonra Edirne baskent yapılmıstır.

  * I. Kosova Savaşı (1389):
  Sebep: Osmanlıların Balkanlarda ilerleyisini durdurmak için Sırp Kralı LAZAR'ın öncülüğünde Haçlı
  Ordusunun kurulması.
  Sonuç: I. Murat komutasındaki Osmanlı Ordusunun zaferiyle sonuçlandı. I. Murat sehit oldu, yerin
  oğlu Yıldırım Bayezıd geçti.

  * I. Murat Döneminde Devlet Teşkilatındadaki Gelişmeler:
  Divan teskilatı sistemli ve sürekli hale getirildi. Kapıkulu Ocakları kuruldu.

  YILDIRIM BAYEZIT DÖNEMİ (1389-1402):

  ÖNEMLİ OLAYLAR: Niğbolu Savası(1396), Anadolu'da Türk Birliğinin Sağlanması, İstanbul Kusatmaları,
  Ankara Savası (1402)
  Niğbolu Svaşı (1396)

  Sebepleri:

  a)Kusatma altında bulunan Bizans'ın Avrupa'dan yardım istemesi,
  b)Macarlar'ın Osmanlıların Balkanlar'daki ilerleyisi karsısında papadan yardım istemesi.

  Savas :
  Avrupa Devletlerinin ordularından olusan (Macar, Fransız, Alman, İngiliz,Polonya, Venedik ve diğerleri)Haçlı ordusunun Niğbolu kalesini kusatması üzerine, Yıldırım Bayezid İstanbul kusatmasını kaldırarak, Niğbolu önlerinde Haçlı ordusunu yendi.

  Önemi :

  a)Bu zaferden sonra bulgaristan tamamen Türk topraklarına katıldı.
  b)Bu zafer Anadolu Türk Birliğinin sağlanmasında da etkili oldu.
  c)Mısır'daki halife Yıldırım'a "Rum Diyarının Sultanı" ünvanını verdi.

  * Anadoluda Türk Birliğinin Kurulması:
  Hatırlanacağı gibi anadolu'da Türk birliğinin sağlama çabaları Orhan Bey zamanında baslatılmıs, bu
  dönemde Karesi beyliği Osmanlılara bağlanmıs, Ankara Ahilerden alınarak Osmanlı topraklarına katılmıstı. I. Murat devrinde beyliklerle akrabalık yoluyla dostluk kurulmaya çalısılmıs, Germiyanoğullarından çehiz olarak bazı topraklar alınmıs, Karaman Bey'i akrabalığa rağmen düsmanca davranıslarını sürdürünce üzerine sefer düzenlenmis, yine Hamitoğullarından para karsılığı bazı topraklar satın alınmıstı. YILDIRIM BAYEZID Anadolu birliğini sağlamak için iki sefer düzenledi.

  Bu seferler sonucunda:

  a)Batı Anadolu'daki beyliklerden Germiyan, Aydın,Saruhan, Mentese ve Hamitoğullarına son verildi.
  b)Candaroğullarına son verildi.
  c)Kadı Burhanettin Beyliği (Eretna devleti) ile yapılan KIRKDİLİM savasında Osmanlı kuvvetleri yenildi. Sehzade Ertuğrul sehit oldu. Kadı Burhaneddin'in Akkoyunlu Devletiyle yaptığı savasta ölmesi üzerine bu beyliğin toprakları da Osmanlılara katıldı.
  d)1401 yılında Karamanoğullarına son verildi.
  e)Dulkadir oğulları Beyliği Osmanlılara bağlandı.

  * İstanbul Kuşatmaları:
  Yıldırım Bayezıd 1291-1400 yılları arasında İstanbul'u 4 kez kusatmıs, bu kusatmalar sırasında Bizans'a Karadenizden gelecek yardımı engellemek için boğazın Anadolu yakasına Anadolu Hisarını(Güzelcehisar) yaptırdı.
  Bu kusatmaların basarısız olma sebepleri:
  a)Karamanoğullarının problem çıkarması
  b)Haçlı Saldırıları (Niğbolu)
  c)Timur tehlikesi

  * Osmanlı-Bizans Antlaşması:
  Yıldırım Timur tehlikesinin belirmesi üzerine Bizans ile anlasma imzalayarak 4. kusatmayı kaldırdı. Bu antlasmaya göre:
  a)İstanbul'da Türk mahallesi kurulacak ve bir cami yapılacak.
  b)Türkler ticaret amacıyla serbestçe İstanbul'a girebilecek.
  c)İstanbul'da Türklerin davalarına bakmak için kadı bulunacak.
  d)Bizans Osmanlı Devletine vergi verecek.

  * Ankara Savaşı (1402):
  15. yüzyıl baslarında Osmanlılar doğuda Memlük ve Timur Devletiyle komsu olmuslardı. Timur Çağatay
  Hanlığına son vererek büyük bir devlet kurmus, Altınorda devletinin parçalanmasına yol açmıs, İran,Irak ve kuzey Hindistan'ı topraklarına katıp, 1400 yılından itibaren Osmanlı topraklarına saldırmaya baslamıstı.

  * Ankara Savaşının Sebepleri:
  a)Yıldırım tarafından toprakları alınan Anadolu Beylerinin Timur'a sığınarak, onu kıskırtmaları.
  b)Timur tarafından toprakları alınan Irak hükümdarı Celayiroğlu Ahmet ve Karakoyunlu hükümdarı Kara Yülük Osman'ın Yıldırım'a sığınmaları
  c)Timur'un Çin'e yapacağı sefer öncesinde arkasında güçlü bir devlet bırakmak istemeyisi.
  d)Timur'un Osmanlı'dan kabul edilemez istekleri.

  NOT:
  Timur Yıldırım Bayezıt'dan Anadolu Beylerinin topraklarını iade etmesini, Celayiroğlu Ahmet ve Kara Yülük Osman'ın kendisine teslim edilmesini, Osmanlı Devletinin kendisine bağlılığını bildirmesini istemisti.

  SAVAS:
  İki ordu arasında savas, Ankara'da Çubuk ovasında yapıldı. KARATATARLAR'ın ve Anadolu
  beylikleri askerlerinin saf değistirmesi Osmanlı ordusunun savası kaybetmesine ve Yıldırım Bayezıt'ın esir düsmesine neden oldu.

  SONUÇLARI:

  -İlk ve son kez bir Osmanlı padisahı savasta esir düstü.
  -Osmanlı Devleti 11 yıl sürecek Fetret devrine girdi.
  -Anadolu Türk birliği yeniden bozuldu, beylikler yeniden kuruldu. (Karesi ve Kadı Burhaneddin beylikleri hariç)
  -Balkanlar'da Osmanlı ilerleyisi bir süre durdu, hatta bazı topraklar kaybedildi.
  -Bizans'ın alınması 50 yıl gecikti.

  * Fetret Devri (1402-1413)
  Timur'un asıl amacı kendisine rakip olabilecek büyük bir Osmanlı Devleti'nin olusmasını engellemekti. Bu nedenle savası kazandıktan sonra Anadolu Beylerinin topraklarını geri vererek, Anadolu Türk birliğini parçaladı. Osmanlı ülkesini Yıldırım'ın oğullarına bıraktı. Timur'un Anadolu'dan çekilmesinden sonra Yıldırım Bayezid'in 4 oğlu arasında baslayan ve 11 yıl süren taht kavgası dönemine Osmanlı Tarihinde FETRET DEVRİ denir 2. Harbikız
  Devamlı Üye

  Kısaca İkinci Murat Dönemi

  -Edirne _Segedin savaşı yapıldı
  -Haçlılarla Varna ve II. Kosova Savaşı yapıldı
  -Balkanların Türk yurdu Olduğu kesinleşti (II Kosova Savaşı)
  -Haçlılar saldırıdan savunmaya geçti ( II. Kosova savaşı)
  -Avrupalılar Türkleri balkanlardan atma umudunu kaybetti (II. Kosova savaşı)

 3. Ömer
  Devamlı Üye
  I. MURAT (1362-1389)

  Orhan Bey'in ölümünden sonra yerine oğlu I. Murat geçmiştir. İlk olarak Bizans'tan gelebilecek tehlikeye karşı Çorlu ve Lüleburgaz, batıdan Macar Krallığı'ndan gelebilecek tehlikeye karşı Mal-kara, İpsala, Dedeağaç ve Dimetoka dolaylarını ele geçirmiştir. Böylece Balkanlar'da önemli fetihler başlamış ve buralara Türkmenler yerleştirilmiştir.

  1362'de Rum ve Bulgar kuvvetleri ile yapılan Sazlıdere Savaşı ile Edirne fethedilmiş ve askerî üs olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bursa ise siyasi merkez olarak kalmıştır. Edirne'nin ardından Filibe'nin de alınmasıyla Balkan devletleri ile Bizans arasındaki bağlantı kesilmiştir.
+ Yorum Gönder