+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Havass-ı Refia Ne Demek Nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Havass-ı Refia Ne Demek Nedir
  Havass-ı Refia Ne Demek nedir

  Havass-ı Refia


  Havass-ı Refia, haslar kadiliği, eyüp mevleviyeti olarak da bilinir, Osmanlı döne*minde Eyüp kadılığına verilen isimdir

  1453′ten sonra İstanbul ve yakın çevresi tek mevleviyet (kadılık) olarak örgütlenmiş*ti. 1552′de Havass-ı Kostantiniye adı altın*da, Eyüp, Galata, Çatalca ve Silivri’yi kapsayan ayrı bir mevleviyet kuruldu. Kısa süre sonra birbirinden ayrılan bu kazalar 1574′te ikinci kez birleştirildiyse de 1579′da yeniden ayrıldı. 1583′te Mahrusa-i Galata ayrı bir mevleviyet olurken, Havass-ı Refia adı verilen Eyüp de Silivri, Çatalca ve Marmara Ereğlisi’ni kapsayan ayrı bir mevleviyet durumuna getirildi. Ayrıca, Ha*vass-ı Refia, Galata ve Üsküdar kadılıkları*na da Bilâd-ı Selâse dendi.

  Eyüp kadılığıyla yürütülen yazışmaların “Havass-ı Refia Kadısı Mevlân⅔ biçimin*de başlaması kuraldı. Havass-ı Refia kadısı*nın Çatalca’da bir naibi, Çekmeceler, Hadımköy, Terkos ve Uzunova nahiyelerinde de kenar naipleri vardı. 18. yüzyılda bir süre Havass-ı Refia’nın sınırlan, Midye ve Bur- gaz’ı da içine alacak biçimde genişletildi. Havass-ı Refia kadısı, İstanbul kadısına tanınan yetkilerle kol gezer, çarşı ve pazarı denetler, disiplin cezası uygulardı. Buyru-. ğunda ocaktan görevlendirilmiş yeniçeriler bulunurdu. Önceleri 500 akçe gündelikli bir kadılık olan bu görev için 1908′den sonra aylık kondu. Havass-ı Refia kadılığı bir mahreç mevleviyetiydi ve bu göreve atama Süleymaniye ve Darülhadis müderrisliğin*den yapılıyordu. Bir yıl mansıb, bir yıl paye süresinden sonra Bilâd-ı Hamse mevleviye- tine yükseliniyordu. Havass-ı Refia öbür mevleviyetler gibi 1924′te kaldırıldı. Havass-ı Refia nedir konusunda bilgi verdik
 2. Acil

  Havass-ı Refia Ne Demek Nedir isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder