+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Kuruluş Dönemi Savaşları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Kuruluş Dönemi Savaşları


  kuruluş dönemi savaşları hakkında bilgi

 2. Asel
  Bayan Üye

  Kuruluş Dönemi Savaşları İle İlgili Bilgi

  Koyunhisar Savaşı (1302)

  Maltepe Savaşı (1329)

  Edirne'nin Fethi (1363)

  Sırpsındığı Savaşı (1364)

  Çirmen Savaşı (1371)

  I. Kosova Savaşı (1389)

  • Osmanlı Devleti (I. Murat) ile Haçlı ordusu (Sırplı komutan Lazar) arasında meydana geldi.
  Savaşın Nedeni:
  • Osmanlı Devleti'nin Sofya, Niş, Manastır'ı alması. Balkanlar'da ilerlemesi.
  Savaşaın başlaması ve gelişimi:
  • Osmanlı Devleti'nin Balkanlar'da hızlı bir şekilde ilerlemesi Balkan Devletlerini telaşlandırmıştı. Bu amaçla Sırplar, Arnavutlar, Bulgarlar aralarında bir anlaşma yaparak
  Haçlı ordusu meydana getirdiler. I. Murat öncelikle Bulgarlar üzerine bir ordu yollayarak Bulgarları etkisiz hale getirdi.Ardından Sırp komutanı öncülüğünde olan Haçlı ordusunu Kosova Ovasında yaptığı mücadelede yenilgiye uğrattı.
  Savaşın Sonuçları:
  • I. Murat savaş alanını gezerken bir sırplı tarafından hançerlenerek şehit oldu.Yerine oğlu I. Bayezid geçti.
  • Bu savaş Osmanlı Devleti'nin Balkanalrdan kolay kolay atılamayacağını ortaya koydu.
  Niğbolu Savaşı (1396)
  • Osmanlı Devleti ile Haçlı ordusu arasında meydana geldi.
  Savaşın Nedenleri:
  • Osmanlı Devleti'nin Balkanlarda hızlı bir şekilde ilerlemesi.
  Savaşaın başlaması ve gelişimi:
  • Macar kralı papa ve Avrupa'dan yardım isteyerek Haçlı ordusunun oluşmasını sağlar. Bu orduya Almanya, Fransa, İngiltere ve İtalyadan gelen kuvvetler de katılır.Haçlı ordusu Niğbolu Kalesini kuşatır. Bunu haber alan Yıldırım Bayezid İstanbul kuşatmasını kaldırarak Niğbolu kalesi'ne gider. Düşmanı ağır bit yenilgiye uğratır.
  Savaşın Sonuçları:
  • Bulgar krallığı ortadan kaldırıldı.
  • Osmanlı Devleti'nin Balkanlardan çıkarmanın mümkün olmadığı ortaya çıktı.
  Ankara Savaşı (1402)
  • Yıldırım Bayezid ile Timur arasında meydana geldi. Timur Devleti, Irak, İran ve Azerbaycan'ı alarak Osmanlı Devleti'ne komşu olmuş ve güçlü bir orduya sahiptir.
  Savaşın Nedenleri:
  • Timur tarafından toprakları alınan Karakoyunlu Kara Yusuf ile Celayirli Devleti'nin hükümdarı Ahmet Celayir'in Yıldırım Bayezid'e sığınmıştı. Timur bu kişileri Yıldırım Bayezid'ten isteyen bir mektup yazmıştı. Yıldırım Bayezid de red cevabı verdi. Yıldırım'ın son verdiği Anadolu Beyliklerinin beyleri de Timur'a sığınmışlardı. İki hükümdar arasında hakaret içeren mektuplaşmaların olması savaşı zorunlu duruma getirdi.
  Ankara'nın Çubuk Ovasında yapılan savaşı sayıca üstün olan Timur kazandı.Savaş sonunda Yıldırım Bayezit Timur tarafından esir olarak götürüldü.
  Savaşın Sonuçları:
  • Anadolu beylikleri tekrar kuruldu. Anadolu'da kurulan siyasi birlik tekrar bozuldu.
  • Fetih hareketleri duraksadı. Balkanlardaki fetihler geriledi.
  • İstanbul'un alınması gecikti.
  • Osmanlı Devleti'nde Fetret (Bunalım) dönemi başladı. Osmanlı Devleti dağılma tehlikesi geçirdi.

+ Yorum Gönder