+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Gerileme Dönemi ıslahatları Nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Gerileme Dönemi ıslahatları Nelerdir
  gerileme dönemi ıslahatları nelerdir hakkında bilgi
 2. Asel
  Bayan Üye

  Gerileme Dönemi ıslahatları İle İlgili Bilgi

  Lale Devri(1718–1730)
  Pasarofça antlaşması ile başlayıp Patrona Halil isyanı ile sona eren dönemdir. Devrin padişahı III. Ahmet sadrazamı ise Nevşehirli Damat İbrahim Paşadır.
  1-Avrupa'ya ilk kez geçici elçiler gönderildi.
  2–1727 de Müslümanlar matbaayı kullanmaya başladılar. (Gayrimüslimler Osmanlıda ilk kez 1450 yılında matbaa açmıştır.) İlk basılan evrak Van Kulu Lügatidir. İlk Türk matbaası Sait Mehmet Efendi ve İbrahim Müteferrika tarafından açılmıştır.
  3-Yalova'da kâğıt fabrikası kuruldu.
  4-Yeniçerilerden oluşan itfaiye teşkilatım kuruldu 1720. (Tulumbacılar)
  5-İstanbul'da kumaş ve çini fabrikası kuruldu.
  6-Doğu klasikleri Türkçeye çevrildi.
  7-ilk kez çiçek aşısı uygulandı.
  8-Kütüphaneler açıldı. (En önemlileri III. Ahmet tarafından Topkapı sarayında açılan Enderun kütüphanesi ile Yeni cami kütüphanesidir.)
  9-Her tarafta köşkler saraylar bahçeler yaptırıldı.
  Patronu Halil isyanı çıktı (1730). Sonucunda III. Ahmet tahtan indirildi. Sadrazam öldürüldü, saraylar tahrip edildi. Dönem sona erdi.
  Lale devrinde ilk kez Avrupa usulünde yenilikler yapıldı.
  1-Yapılacak ıslahatlar için raporlar hazırlandı.
  • 2-Avrupa tarzında Nizam-ı Cedit ordusu kuruldu. Bu ordunu ihtiyacını karşılamak için İrad-ı Cedit isimli hazine oluşturuldu. Hesaplarını tutmak için İrad-ı cedit defterdarlığı oluşturuldu.
  • 3-Avrupa'nın büyük şehirlerine sürekli elçiler gönderildi.(Paris, Londra, Viyana, Berlin)
  • 4.Kara ve deniz mühendis haneleri modernleştirildi.
  • 5-Fransa ve İsveç'ten öğretmen askerler getirildi.
  • 6-Fransızca devletin resmi yabancı dil oldu.
  • 7-Üsküdar'da Dârü't-tıbbaati'l-âmire adıyla resmi devlet matbaası kuruldu.
  • 8-Yerli malı kullanımı teşvik edildi.
  •1-Avrupa'nın üstünlüğü kabul edilmiş o yönde ıslahatlar yapılmıştır.
  •2-Özellikle askeri alanda ıslahatlar yapılmıştır, bunun sebebi savaşlarda galip gelme düşüncesidir.
  •3-Kişilere bağlı kalmıştır.
  •4-Islahatlar tam olarak başarılı olamasa da çöküşü gecikmiştir.
  •5-Mimaride Rokoko - Barok tarzı Osmanlıya gelmiştir.
  •6-Teknik eğitime önem verilmiştir.
  •7-Yeniçeri ocağı sebebiyle inkılâplar başarıya ulaşamamıştır.

+ Yorum Gönder