+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Gerileme Dönemi Siyasi Olayları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Gerileme Dönemi Siyasi Olayları
  gerileme dönemi siyasi olayları hakkında bilgi
 2. Asel
  Bayan Üye

  Gerileme Dönemi Siyasi Olayları İle İlgili Bilgi

  Azak Kalesi geri verilecek
  Demirbaş Şarl ülkesine geri dönecek
  Ruslar Lehistan işlerine karışmayacak
  Ruslar İstanbulda elçi bulundurmayacak
  Ruslar Kırım Hanı’na vergi vermeye devam edecek
  Türk esirleri geri verilecek
  Bu barış Osmanlıyı sevindirdi ve cesaretlendirdi.Böylece kaybedilen toprakların geri alınacağı fikri kuvvetlenmeye başladı.

  Osmanlı Prut barışından sonra Venedik’le savaştı.
  Bu savaşın sebeplerine bakıldığında
  Osmanlının Karlofça ile kaybettiği Mora’yı geri almak istemesi
  Venedik zulmüne uğrayan Mora halkının Osmanlıdan yardım istemesi
  Venedik gemilerinin Osmanlı gemilerine saldırması
  Silahtar Ali Paşa Mora yarımadasını aldı Korfu Adası’nı kuşattı.Avusturya garantörü olduğu Karlofça’nın bozulduğunu iddia etti.Osmanlının niyeti kaybettiği toprakları geri almak olduğu için Avusturya ile de savaşa tutuştu.Avusturya ordusu Petervaradin’de Osmanlı ordusunu yendi.Silahtar Ali Paşa şehit düştü.Avusturya ordusu ilerleyerek Belgrat’ı aldı.İngiltere’nin araya girmesiyle yeni Sadrazam Damat İbrahim Paşa barışı kabul etti.
  Buna göre
  Yukarı Sırbistan, Sirmiyum, Banat Yaylası, Belgrat, Küçük Eflak Avusturya’ya verilecek
  Mora Osmanlının olacak
  Dalmaçya, Bosna Hersek ve Arnavutluk kıyılarından bazı kaleler Venedik’e verilecek
  Sonuçta
  Osmanlı Karlofça’da verdiği Mora’yı geri aldı.
  Belgrat gibi önemli bir yeri kaybetti.
  Rusya ve Avusturya Osmanlıya karşı ittifak yaptı
  Osmanlıda Lale Devri başladı.
  Osmanlı batının üstünlüğünü kabul etti.
  Kaybedilen toprakların geri alınamayacağı kalanların korunması fikri doğmaya başladı.

+ Yorum Gönder