+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Gerileme Dönemi Antlaşmaları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Gerileme Dönemi Antlaşmaları


  gerileme dönemi antlaşmaları hakkında bilgi

 2. Asel
  Bayan Üye

  Gerileme Dönemi Antlaşmaları Hangileridir

  KALE-İ SULTANİYE ANTLAŞMASI
  Tarih:1809
  Taraflar: Osmanlı-İngiltere
  Önemi:Tilsit antlaşmasına karşılık olarak İngiltere ile Osmanlı Devleti aralarındaki anlaşmazlıklara son vermeyi, siyasi, ticari ilişkilerini geliştirmeyi kabul ettiler.

  BÜKREŞ ANTLAŞMASI
  Tarih:1812
  Taraflar: Osmanlı-Rusya
  Önemi: Sırbistan’a ayrıcalıklar verildi.

  KÜTAHYA ANTLAŞMASI
  Tarih:1833
  Taraflar: Osmanlı-Mısır valisi Mehmet Ali Paşa
  Maddesi: Mehmet Ali Paşa’ya Mısır ve Girit valiliklerine ek olarak oğlu İbrahim Paşa’ya Cidde valiliği ile Adana muhassıllığı (vergi toplama hakkı) verildi.

  HÜNKAR İSKELESİ ANTLAŞMASI
  Tarih:1833
  Taraflar: Osmanlı-Rusya
  Önemi:Antlaşma ile Boğazlar sorunu ortaya çıkmıştır.

  PARİS ANTLAŞMASI:
  Tarih:1856
  Taraflar: Rus- Osmanlı+ İngiltere+Fransa+Avusturya+Sardunya
  Önemi: Osmanlı Devleti bir Avrupa devleti sayıldı ve toprak bütünlüğü Avrupa devletlerinin garantisi altına alındı.

  BERLİN ANTLAŞMASI
  Tarih:1878
  Taraflar: Osmanlı+İngiltere-Rusya
  Maddeleri: 1- Sırbistan, Karadağ ve Romanya bağımsız oldu. 2- Bulgaristan üçe ayrıldı. A)Bulgar Prensliği B) Makedonya C) Doğu Rumeli 3-Doğu Anadolu’da Ermenilerin oturduğu yerde ıslahat yapılacak. 4-Bosna-Hersek hukuki olarak Osmanlılara bağlandı ve yönetimi bir süre için Avusturya’ya bırakıldı. 5-Kars, Ardahan ve Batum Ruslara bırakıldı, Doğubeyazıt ise Osmanlılarda kaldı.
  Önemi: 1-Rusya ile imzalanan Ayastefanos Antlaşması’nı geçersiz kılmıştır. 2-Osmanlıların başına Ermeni meselesini açmıştır. (Rusya bundan böyle Akdeniz’e inmek için doğuda bir Ermeni devletinin kurulması için çalışacaktır. İngiltere ise kendisine bağlı bir Ermeni devleti kurdurarak Rusya’nın Akdeniz’e inmesini engellemeye çalışacaktır.) 3-Bu antlaşma Panslavizm akımının bir zaferidir. 4- Berlin Antlaşması’nda arabuluculuk yapan İngiltere bunun karşılığı olarak Kıbrıs adasına yerleşmiştir.

  1885 İSTANBUL ANTLAŞMASI
  Taraflar: Osmanlı-Mısır
  Önemi:İngiltere’nin Mısır’daki varlığı resmiyet kazandı.

  1897 İSTANBUL ANTLAŞMASI
  Taraflar: Osmanlılar- Yunanlılar
  Önemi: Girit özerk hale geldi. (II.Meşrutiyet’in ilan edildiği sıralarda Yunanistan Girit’i işgal etti ve adayı Yunanistan’a bağladı. Balkan savaşları sonunda imzalanan Atina Antlaşması ile Girit Yunanistan’a bağlandı.)

  UŞİ ANTLAŞMASI
  Tarih: 1912
  Taraflar: Osmanlı- İtalya
  Maddeleri: 1- Trasblusgarb ve Bingazi İtalya’ya bırakıldı. 2- 12 ada Balkan savaşları sonuna kadar İtalya’ya bırakıldı. ( İtalya bu adaları bize vermemiş 1947’de Yunanistan’a terk etmiştir.)
  Önemi: 1-Bu antlaşma ile Osmanlıların Afrika kıtasındaki varlıkları sona erdi. 2- Bu savaştaki güçsüzlüğü görülen Osmanlılara Balkan devletleri saldırdılar.

  LONDRA ANTLAŞMASI
  Tarih:1913
  Taraflar: Osmanlılar-Balkan devletleri
  Maddeleri:1-Midye-Enez hattı Osmanlı Devleti’nin Trakya sınırıdır. 2-Edirne Bulgaristan’a verildi. 3-Girit Yunanistan’a verildi. 4-Gökçeada ve Bozcaada dışındaki Ege adalarının durumu büyük devletlerin kararına bırakıldı.

  BÜKREŞ ANTLAŞMASI
  Tarih:1913
  Taraflar: Balkan devletleri
  Maddeleri: 1-Bulgaristan Dobruca’nın bir bölümünü Romanya’ya verdi. 2-Selanik Yunanistan’a verildi. 3-Manastır Sırplara bırakıldı.
  Önemi:Balkan savaşlarını sona erdiren antlaşmadır.

  İSTANBUL ANTLAŞMASI
  Tarih:1913
  Taraflar:Osmanlılar-Bulgarlar
  Maddeleri:1-Edirne, Dimetoka, Kırklareli Osmanlılara; Kavala ve Dedeağaç Bulgaristan’a bırakıldı. 2-Meriç nehri iki ülke arasında sınır kabul edildi.

  ATİNA ANTLAŞMASI
  Tarih:1913
  Taraflar: Osmanlı-Yunanistan
  Maddesi: Osmanlılar Yanya, Selanik ve Girit’in Yunanistan’a ait olduğunu kabul ettiler.(Yunanistan Ege adalarını da istedi, reddedildi, görüşmeler sırasında I.Dünya Savaşı çıktı, adalar sorunu Lozan Antlaşması’nda çözüldü.)

+ Yorum Gönder