+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Osmanlı Yıkılış Dönemi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Osmanlı Yıkılış Dönemi
  osmanlı yıkılış dönemi hakkında bilgi 2. Asel
  Bayan Üye

  Osmanlı Yıkılış Dönemi İle İlgili Bilgi

  Bu dönem 1792 Yaş Antlaşması ile başlayıp 1922'de Osmanlı Devleti'ni yıkılışına kadar devam eden dönemdir. Osmanlı Devleti Avrupalı devletlerin kendi aralarındaki çıkar çatışmalarından yararlanıp denge politikası izleyerek varlığını korumaya çalışmıştır. Osmanlı Devleti'ne, bu dönemde Avrupalı Devletlerce "Hasta Adam" lakabı konulmuştur.

  Osmanlı, Balkanlarda çıkan isyanlar ve uzun süren Rus savaşları ile iyice yıpranmış ve devlet yönetiminde ıslahata yönelik çalışmalar yapılmışsa da pek başarılı olunamamıştır. 1806-1812 Osmanlı-Rus Savaşı Osmanlı Devleti ile Rusya arasında birçok cephelerde savaşılmış bir savaştır. Napolyon, Bonapart'ın önderliği altındaki Fransa'nın Avrupa'da başlattığı savaşların arka planında yer aldı.

  Savaşın nedeni, Rusların Sırp isyanını desteklemesi ve Balkan Milletlerini kışkırtması ve Rusya'nın Eflak ve Boğdan'da isyanlar çıkartması
  İngiltere'nin Osmanlı Devleti'ni uyarması - İngiltere'nin önce Çanakkale, daha sonra İskenderiye'yi vurması (İngiliz-Osmanlı Savaşı).
  Bu sırada Fransa'nın Rusya ile anlaşması - İngiltere ile Osmanlı Devleti arasında Kale-i Sultaniye (Çanakkale) Antlaşması'nın imzalaması (1809)
  Daha sonra Napolyon'un Moskova Seferi'ne çıkması ancak Rusya barış istedi.
  Bükreş antlaşması imzalandı. Sırplara ilk ayrıcalıklar verildi.
  Besarabya, Rusya'da kaldı.
  Eflak ve Boğdan, Osmanlı Devleti'nde kaldı.
  Prut Nehri sınır oldu.

+ Yorum Gönder