+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Osmanlı Rus Ilişkileri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Osmanlı Rus Ilişkileri
  osmanlı rus ilişkileri hakkında bilgi
 2. Asel
  Bayan Üye

  Osmanlı Rus Ilişkileri İle İlgili Bilgi

  Yükselme Dönemi.

  -II.Bayezid ve Kanuni zamanlarında ticari antlaşmalar yapılmıştır.Bu dönemde Osmanlılar,Ruslardan hayli güçlü oldukları için,Ruslar Osmanlılarla iyi geçinmeyi tercih etmişlerdir.

  -Zaman zaman Ruslar,Osmanlılara Kırım Hanının kendilerine sert davrandığı,bu konuda onları uyarmaları için de

  ricalarda bulunmuşlardır.

  Duraklama Dönemi.

  -Köprülü Fazıl Mustafa Paşa,Rusya’ya bir sefer yapıp Çehrin Kalesi’ni aldı.1681’de yapılan Çehrin Antl.ile:

  1.Dinyeper ırmağının doğusu Osmanlılarda,

  2.Kiev Ruslarda kaldı.

  -II.Viyana kuşatmasından sonra oluşturulan Kutsal İttifak’a katıldı. Rusların bu ittifaka katılmasının nedeni Çar I.(Deli)Petro’nun bazı gizli hesaplarına dayanır.

  (Bu dönemde başa geçen Petro’nun bazı hesapları vardı Ancak Denizlere Ulaşmak…

  Bunun için en büyük engel de Osmanlı toprakları idi.Bu nedenle yapılabilecek her şeyi yapmaya karar verdi.

  Osmanlıların elindeki boğazları ele geçirmek,Balkan topraklarını gerek ortodoksları kışkırtarak ve gerekse savaşarak al

  mak;veya Kafkaslar üzerinden Basra Körfezine inmek;başlıca planları idi.Petro bu planlarını gerçekleştirmek için Osmanlı Devleti’nin aciz duruma düşürülmesi gerektiğini de düşünüyordu.Hatta bu düşüncelerini 18 Maddelik vasiyet

  olarak daha sonraki Rus liderlerine devretmiştir.Bundan böyle Rus politikası bu şekilde gelişme göstermiştir.)

  1700’de yapılan Istanbul Antlaşması ile:

  1. Ruslara Azak Kalesi verildi.

  2. Ruslar Istanbul’da elçi bulundurabileceklerdi

  Önemi: Rusya bu antlaşma ile Karadenize inmiş oldu.

  -Böylece Osmanlı Devleti,Karlofça ve Istanbul Antlaşmaları ile Gerileme Dönemine girmiş oldu.

  Gerileme Dönemi.

  -1.Ruslarla yaptığı 1709 Poltova Savaşı’nda yenilip Osmanlılara sığınan İsveç Kralı Demirbaş Şarl’ın kışkırtması,
  2.İsveç Kralı’nı kovalayan Rus askerlerinin sınır Türk köylerini yakıp yıkması,

  3.Rusların Balkanlardaki Ortodoksları kışkırtmaları,
  4.Rusların Kırım’ı tehdit eden kaleler inşa etmeleri,

  5.Istanbul Antlaşmasının öcünün alınmak istenmesi.

  gibi sebeplerle Ruslara savaş açıldı.1711 Prut Savaşı yapıldı.

  Sadrazam Baltacı Mehmet Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu Rusları Prut Nehri kıyısında ablukaya aldı.Kurtuluş

  ümidi kalmayan Rus Çarı I.Petro,barış istedi.Yapılan 1711 Prut Antlaşması’na göre:

  1.Azak Kalesi,Osmanlılara geri verildi,

  2.Kırım’ı tehdit eden kaleler yıkılacak,

  3.Ruslar Ortodoksları kışkırtmayacaklar,

  4.Istanbuldaki Rus elçiliği geri gönderilecek,

  5.İsveç Kralı Demirbaş Şarl ülkesine güvenle dönebilecekti.

  Önemi:Karlofça ve Istanbul Antlaşmaları ile kaybedilen toprakların geri alınabileceği umudu arttı.

  -1736’da Rusların saldırısı ile başlayan Osmanlı-Rus savaşlarının sebepleri:

  1.Rusların Prut Savaşı’nın öcünü almak istemeleri,

  2.Kırım’ı alarak Karadenize inmek istemeleri,
  3.Rusların Balkanlardaki Ortodoksları kışkırtmaları

+ Yorum Gönder