+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Sazlıdere Savaşı Ve Edirne'nin Fethi Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Sazlıdere Savaşı Ve Edirne'nin Fethi Hakkında Bilgi
  Sazlıdere Savaşı ve Edirne'nin Fethi Hakkında Bilgi kısaca 2. FERAY
  Devamlı Üye

  Sazlıdere Savaşı Ve Edirne'nin Fethi İle İlgili Bilgi

  Osmanlı kaynakları da fetih tarihini, 1360 ile 1365 arasında değişiklik göstermektedir. Edirne'nin fethiyle sonuçlanacak olan harekâttan, Osmanlı kaynaklarında iki ana rivâyette bahsedilir.
  Bunlardan birisi Âşıkpaşazâde'nin, diğeri ise kendisinden sonra birçok kişinin kullandığı ve Ruhî ile Neşrî'nin en detaylı versiyonunu verdiği Ahmedî rivayetidir. Her iki rivayet de Murad'ın Rumeli'de fetih hareketlerine başladığı yılı Hicrî takvime göre 761 (Miladî takvime göre 23 Kasım 1359-13 Kasım 1360 arası) olarak verse de, hatalı olarak Murad'ın tahta çıkış tarihi 1359 olarak göstermektedir. Halil İnalcık'a göre Murad'ın, babası Orhan Gazi'nin sağlığında devletin büyük sorumluluklarını üzerine alması sebebiyle bu hataya düşülmüştür.

  edirnenin-fethi.jpg

  Âşıkpaşazâde'ye göre Orhan Gazi ölünce, Murad Bursa'ya geldi. Karesi'den ve kendi vilâyetinden asker toplayarak, lalası Şahin ile birlikte Gelibolu üzerinden Rumeli'ye geçti. Önce Panados Kalesi'ni (günümüzde Barbaros) savaşmadan aldı, sonrasında ise gerçekleşen çatışmalar sonucunda Çorlu'yu Osmanlı topraklarına kattı ve kaleyi yıktı. Misini Kalesi (günümüzdeki adı Misinli) önüne geldiğinde, kale tekfuru kaleyi kendisine teslim etti. Kısa süre sonra da Burgos'u (günümüzdeki adı Lüleburgaz) ele geçirildi, kalesi yıkıldı. Diğer taraftan Hacı İlbeği, ele geçirdiği Burgos'ta (günümüzdeki adı Pythion) konuşlanmış ve Dimetoka'yı sıkıştırmaktaydı. Bir süre sonra kale tekfuru pusuya düşürülüp esir alınınca, tekfurun serbest kalması şartıyla kaleyi teslim aldı. Gazi Evrenos ise Keşan hisarını almış ve oradan İpsala'yı sıkıştırmaktaydı. İlerlemeye devam eden Murad, Babaeskisi'ye (günümüzdeki adı Babaeski) geldi; ancak kalede bulunan halk Edirne'ye kaçmıştı. Civardaki birkaç kaleyi daha fetheden Murad, lalası Şahin'i Edirne üzerine gönderdi. Edirne yakınlarındaki Sazlıdere civarında gerçekleşen muharebede Osmanlı kuvvetleri galip gelirken, yenilen taraf kaleye çekildi. Bu sırada Hacı İlbeği ile Gazi Evrenos gelip, Murad ile buluştular ve birlikte Edirne'ye geldiler. Murad'ın da Edirne'ye gelmesinin ardından Edirne tekfuru geceleyin kaleyi terk ederek, Meriç üzerinden Enez'e gitti. Ertesi sabah bu haber duyulunca, içeridekiler kaleyi teslim etti. Âşıkpaşazâde, fetih tarihini H. 761 olarak vermektedir.

  Ruhî rivayetine göre Orhan Gazi'nin ölümünün ardından oğlu Murad, devlet büyüklükleri tarafından tahta geçirildi. Tahta çıkışının ardından Ankara tarafında gerçekleşen isyanları bastırmasının ardından Bursa'ya döndü ve asker toplayarak Rumeli'ye geçti. H. 761 yılında ise Edirne'yi fethetti.

  Neşrî, ilk önce Murad'ın tahta çıkmasından sonra Ahmedî-Ruhî rivayetini nakletmiş, Edirne'nin fethinde yaşanan olayları ise Âşıkpaşazâde'den almış ve bu olayları, hatalı olarak Murad'ın tahta çıkışından sonra gerçekleşmiş gibi eklemiştir. Diğer taraftan Âşıkpaşazâde'de yer alan Süleyman Paşa'nın ölüm tarihini H. 760 (M. 3 Aralık 1358-22 Kasım 1359) olarak düzeltmiş ve Orhan Gazi'nin Süleyman Paşa'dan iki ay sonra öldüğünü belirtmiş; Murad'ın tahta çıkışı ve Ankara seferini de Ruhî'den alıp bir yıl da bunlara ayırdığından Edirne'nin fetih tarihini H. 762 (M. 11 Kasım 1360-30 Ekim 1361) olarak vermiştir.

  Edirne'nin fethi hakkındaki iki eski rivayet, yani Âşıkpaşazâde ile Ahmedî-Ruhî rivayetleri fetih tarihini H. 761 verirken, yaptığı değişiklikler sonucunda bu tarihi Neşrî H. 762 olarak vermektedir. Dönemi anlatan diğer tarih yazarları Ahmedî, Şükrullâh ve Mehmed bin Hacı Halil'in eserlerinde Edirne'nin fethinden bahsedilmemektedir. Murad'ın tahta çıktığı 1362 Mart'ından sonra yaşanan gelişmeleri anlatan bu eserlerde Edirne'nin fethinin yer almaması, fethin bu yıldan önce gerçekleştiği anlamı taşımaktadır. Diğer taraftan Oruç Bey tarihinin Manisa nüshasında Edirne'nin H. 762 yılında fethedildiği ve o yıl bir güneş tutulmasının gerçekleştiği bilgisi yer almaktadır. Yapılan hesaplarla o yıl, 5 Mayıs günü bir güneş tutulmasının gerçekleştiği belirlenmiştir. Belirtilen Osmanlı kaynaklarından faydalanarak Halil İnalcık, Edirne'nin 1361 yılında Osmanlı himayesine girdiğini belirmektedir

+ Yorum Gönder


edirnenin fethi,  halil inalcik sazlidere savasi