+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Osmanlı Döneminde Macaristan Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Osmanlı Döneminde Macaristan Hakkında Bilgi
  Osmanlı döneminde Macaristan hakkında bilgi kısaca 2. Dilan
  Devamlı Üye

  Osmanlı Döneminde Macaristan Hakkında Genel Bilgi

  Kanuni dönemi’nde Avrupa’da Osmanlılar için en önemli rakip,siyasi tehlike Kutsal Roma Germen imparatoru Şarlken idi.Macar Kralı II.Lui’de Şarlken’in kız kardeşi ile evli idi.Öte yandan Avusturya Arşüdikası Ferdinant ile Şarlken kardeş idi.Ferdinant da II.Lui’nin kız kardeşi ile evliydi.

  Ferdinant bu akrabalık yolu ile Macaristan’ı kendisine bağlamak istiyordu.

  Kanuni zamanında yapılan ilk sefer,Belgrad’ın fethi için yapılan harekattır.Macaristan’ın kapısı durumunda çok önemli mevkide kurulmuş olan bu şehir,aslında bir Sırp şehri olduğu halde,burasını Türklere karşı savunamayacağını kestiren Sırplar tarafından Macarlara bırakılmıştı.Daha önce iki defa kuşatıldığı halde alınamamıştı.(II.Murat-Fatih).

  Kanuni Süleyman’ın taht’a geçişini bildirmek üzere Macar Kralına gönderilen Behram Çavuş adındaki Türk elçisini,Macarların hakaret edip öldürmeleri üzerine savaş açıldı.

  Karadan ve Tuna nehrinden yapılan kuşatma sonucunda Belgrad fethedildi.1521.Macaristan yolu Türklere açıldı.

  Belgrad,Balkan topraklarının emniyet noktası olduğu gibi,aynı zamanda Avrupa’ya açılan kapı durumundaydı.Bundan böyle Avrupa’ya yapılacak seferlerde bir üs olarak kullanıldı.

+ Yorum Gönder