+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi Kısaca Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi Kısaca Bilgi
  osmanlı devleti yükselme dönemi kısaca bilgiler 2. FERAY
  Devamlı Üye

  Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi Kısaca Bilgi  İstanbul’un Fethinden, Sokullu Mehmet Paşa’nın ölümüne kadar olan dönemdir.* II.Mehmet (Fatih) 1451-1481* II.Bayezid 1481-1512* I.Selim (Yavuz) 1512-1520* I.Süleyman (Kanuni) 1520-1566 (46 yıl)* II.Selim (Sarı Selim) 1566-1574* III.Murat 1574-1595FATİH SULTAN MEHMET DÖNEMİİstanbul’un Fethi (29 Mayıs 1453):Sebepleri:*Anadolu – Rumeli toprak bağlantısını kesmesi.* Rumeli güvenliğinin sağlanmak istenmesi.* Bizans entrikaları (Haçlı ittifakları, şehzade ve Anadolu beyliklerini kışkırtmaları)* Stratejik bir bölge olması.* Hz.Muhammed’in hadisindeki müjdeye ulaşmak istenmesi.
  * Doğu Roma yıkıldı.* Doğu Ticaret yolları Osmanlı eline geçtiği için Avrupalılar yeni yollar aradı ve Coğrafi keşiflere sebep oldu.* Rönesans hareketlerine zemin hazırladı. * Surların yıkıla bileceği anlaşıldı. Avrupa’dafeodalite zayıfladı. Krallıklar güçlendi.* Ortodoksluk Osmanlı himayesine girdi.* Orta çağ sona erdi, Yeni çağ başladı.* Avrupalı devletler, İstanbul’da ilk sürekli elçiliklerini kurdu.Balkanlarda (Rumeli) Alınan Yerler:* Sırbistan ( Belgrat hariç) 1459* Mora Yarımadası 1460* Eflak ve Boğdan 1462-1476* Bosna-Hersek 1463-1465* Arnavutluk 1479Not: Bu devirde Osmanlı sınırı Balkanlarda Tuna Nehrine kadar ulaştı.Anadolu da Alınan Yerler:* Amasra (Cenevizlilerden) (1459)* Sinop (Candaroğulları) (1460)* Trabzon, Trabzon Rum İmparatorluğu sona erdi (1461)* Konya ve Karaman (Karamanoğulları) (1466)

+ Yorum Gönder