+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi Öss Soruları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi Öss Soruları
  osmanlı devleti yükselme dönemi öss soruları nelerdir 2. FERAY
  Devamlı Üye

  Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi Öss Soru Örnekleri  1.Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethi ile Bizans İmparatorluğu’na son verildiği halde. İstanbul’da Ortodoks Kilisesi’nin varlığı korunmuştur. Aşağıdakilerden hangisi, Fatih’in bu yolla ulaşmak istediği bir amaç olamaz?  A) Hıristiyan dininde mezhep ayrılıklarına son vermek

  B) Yönetimi altındaki Hıristiyanlara hoşgörü ile davranıldığını ortaya koymak

  C) Ortodoks Kilisesi’nin hareketlerini kontrol altında tutmak

  D) Katolik Kilisesi’ne karşı bir güç oluşturmak

  E) Balkanlar’da yapılacak savaşlarda Rumlar’ın desteğini sağlamak  2.Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlıların Balkanlar’da ilerlemesinin sonuçlarından biri değildir?

  A) Beylerbeyliği sayısının ikiye çıkarılması

  B) Teokratik yönetime geçilmesi

  C) Yeniçeri Ocağı’nın kurulması

  D) Haçlı zihniyetinin canlanması

  E) Boğazların denetiminin Osmanlıların eline geçmesi


  3.Fatih Sultan Mehmet zamanında;
  Cenevizlilerden Amasra
  Isfendiyaroğulları’ndan Sinop
  Karamanoğulları’ndan Konya ve Karaman alınmıştır.

  Fatih’in bu gelişmelerle ulaşmak istediği amaç aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Dış ülkelerle ilişkileri artırmak

  B) İslamiyet’i yaymak

  C) Denizlerde üstünlük sağlamak

  D) Anadolu’da siyasi birlik sağlamak

  E) Avrupa ülkelerinin doğu ile ticaretini engellemek


  4.Fatih Sultan Mehmet’in yerli ve yabancı bilginlere çalışma ortamı sağlamakla ulaşmak istediği amaçlardan biri, aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Devlet yönetiminde yabancılardan yararlanmak

  B) İstanbul’un bir bilim ve kültür merkezi olarak saygınlığını arttırmak

  C) İmparatorluğun Avrupa’da sınırlarını genişletmek

  D) İstanbul’da Batı’dakine benzer okullar açmak

  E) Anadolu’da siyasi birliği sağlamak


  5.II. Beyazıt zamanında Papalık başta olmak üzere Rodos Şövalyeleri ve Fransa, Osmanlı Devleti’nin gücünü kırmak için aşağıdakilerden hangisinden yararlanmak istemişlerdir?

  A) Hicaz su yolları sorunu

  B) Navarin Olayı

  C) Çınar Olayı

  D) Cem Olayı

  E) Mısır Sorunu


  6.Aşağıdakilerden hangisi, 1535-1740 yılları arasında verilen kapitülasyonların, bunları imzalayan padişahın saltanatı süresince geçerli olduğunu gösterir?

  A) Her padişahın, sorunları önceliklerine göre çözme yoluna gitmesi

  B) Fransa’nın, bir süre için Osmanlı Devleti’nin desteğine gereksinim duyması

  C) Kapitülasyonları veren padişahın, Fransa’yı yanına çekmekle Avrupa siyasi birliğini bozmak istemesi

  D) Kapitülasyonların her padişah tarafından yenilenmesi

  E) Fransa’ya verilen kapitülasyonların başka ülkelere de verilmesi


  7.Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlılar ile İranlılar arasında yapılan Amasya Antlaşmasının özelliklerinden biridir?

  A) Bugünkü Türkiye-İran sınırının çizilmesi

  B) Osmanlı-İran savaşlarını sona erdirmesi

  C) Osmanlılarla İranlılar arasındaki ilk resmi antlaşma olması

  D) Avşarlar döneminde imzalanması

  E) Osmanlıları Doğuda en geniş sınırlara ulaştırması  8. XVI. yüzyılda, Osmanlı Devleti’nde sınırların genişlemesiyle eyalet sayısı artmıştır.

  Bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden olduğu savunulamaz?

  A) Beylerbeyliğinin sayısının artmasına

  B) Eyalet yönetiminde yeni yöntemlerin ortaya çıkmasına

  C) Beylerbeyliğinin öneminin artmasına

  D) Eyalet gelirlerinin azalmasına

  E) Merkezi otoritenin denetim gereksiniminin artmasına


  9. Aşağıdakilerden hangisinin Osmanlı topraklarına katılmasından sonra, Haçlı donanması İnebahtı’da Osmanlı donanmasına saldırmıştır?

  A) KıbrısB) Kırım C) Rodos

  D) Girit E) Mora  10. "II. Beyazıt döneminde, Rus Çarı’nın İstanbul’a gönderdiği elçi, Karadeniz limanlarında Rus tüccarlarının serbestçe ticaret yapmasını ve iki devlet arasında dostluk kurulmasını istemiş, bu istekler kabul edilmiştir."

  Bu duruma bakarak;
  Bu tarihten sonra iki devlet arasında savaş yapılmadığı
  Rusya’nın henüz sıcak denizlere inme politikasını belirlemediği
  İki devlet arasında Karadeniz’de ticarete dayalı işbirliğinin yapıldığı

  yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

  D) I ve II E) II ve III

+ Yorum Gönder