+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Osmanlı Devleti'nin Dağılmasında Milliyetçilik Akımlarının Nasıl Bir Etkisi Olmuştur Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Osmanlı Devleti'nin Dağılmasında Milliyetçilik Akımlarının Nasıl Bir Etkisi Olmuştur
  osmanlı devleti'nin dağılmasında milliyetçilik akımlarının nasıl bir etkisi olmuştur kısaca 2. HaKHaN
  Özel Üye

  Osmanlı Devleti'nin Dağılmasında Milliyetçilik Akımlarının Nasıl Bir Etkisi Olmuştur

  Osmanlı Devleti'nin Dağılmasında Milliyetçilik Akımlarının Nasıl Bir Etkisi Olmaktadır


  1. Sırp ve Yunan İsyanları
  Sırp İsyanı (1804)
  Sırplar, din, dil, ticaret hürriyetine sahip olarak yüzyıllarca Osmanlı yönetiminde yaşadılar. Ancak Gerileme Dönemi’nde durum değişti
  Osmanlı - Rus ve Avusturya savaşları sırasında Sırbistan'ın savaş alanı haline gelmesi
  Sırbistan'a tayin edilen yeniçerilerin ve bazı yöneticilerin halka kötü davranması
  Avusturya ve Rusya'nın kışkırtmaları
  Milliyetçilik akımının Sırp halkını etkilemesi nedenlerinden dolayı Sırplar 1804'te isyan etti.
  İsyan Ruslar tarafından desteklendi. Osmanlı Devleti 1812'de Ruslarla yaptığı Bükreş Antlaşması ile Sırplara bazı ayrıcalıklar tanıdı. Sırplar, 1829'da Ruslarla yapılan Edirne Antlaşması’yla iç işlerinde bağımsız oldular. 1878 Berlin Antlaşması’yla da tam bağımsız hale geldiler.

  Yunan İsyanı (1821 - 1829)
  Osmanlı - Rus Savaşı ve Edirne Antlaşması (1828 - 1829)
  Osmanlı Devleti içinde en fazla ayrıcalığa sahip toplumlardan biri olan Rumlar Atina, Mora Yarımadası ile Ege adalarında yaşıyorlardı. Rumların isyan etmelerinde; milliyetçilik akımı ile Avrupa devletleri ve Rusya'nın kışkırtmaları etkili olmuştur.


  2. Mısır ve Boğazlar Sorunu (1831 - 1841)
  Yunan Devleti kurulunca, Mısır valisi Mehmet Ali Paşa'ya vaad edilen Mora valiliği verilemedi. Mehmet Ali Paşa Mora yerine Suriye valiliğini istedi. İsteği kabul edilmeyince de isyan etti. Mısır kuvvetleri, üzerlerine gönderilen kuvvetleri yenerek Konya'ya kadar ilerlediler. II. Mahmut Avrupa devletlerinden yardım istedi. Bu isteğe yalnızca Rusya olumlu cevap verdi. Rusların İstanbul'a gelmesinden korkan İngiltere ve Fransa'nın araya girmesiyle Kütahya Antlaşması imzalandı (1833).

  3. Kırım Savaşı (1853 - 1856)
  Osmanlı Devleti Mısır sorununu çözdükten sonra Tanzimat Fermanı ile bir dizi yenilik hareketlerine girişti. Osmanlı Devleti'nin güçlenmesini istemeyen Rusya, İngiltere'ye Osmanlı topraklarını paylaşmayı teklif etti. İngiltere siyasi ve ticari çıkarlarından dolayı bu teklifi reddetti.

  4. 1877 - 1878 Osmanlı - Rus Savaşı ve Berlin Antlaşması

  Paris Antlaşması’na rağmen Rusya emellerinden vaz geçmedi. Avrupa'daki gelişmelerden yararlanarak Osmanlı Devleti üzerindeki emellerini gerçekleştirmek amacıyla yeniden harekete geçti. Balkanlı ulusları kışkırttı. Bosna - Hersek'te isyanlar çıktı. Avrupa devletlerinin isteği ile İstanbul ve Londra'da toplanan konferanslarda Osmanlı Devleti'nden Sırbistan, Romanya ve Karadağ'a bağımsızlık, Bosna Hersek ve Bulgaristan'a özerklik verilmesi, Hristiyanların yaşadığı yerlerde ıslahat yapılması istendi.

+ Yorum Gönder