+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Osmanlı Devleti Nasıl Kurulmuştur Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Osmanlı Devleti Nasıl Kurulmuştur
  osmanlı devleti nasıl kurulmuştur kısaca 2. HaKHaN
  Özel Üye

  Osmanlı Devleti Nasıl Kurulmuş

  Osmanlı Devleti Nasıl Kurulmuştur


  Anadolu Selçukluları'nın 1243 yılında Kösedağ Savaşı'nı kaybetmesi sonucunda Anadolu giderek artan bir şekilde Moğol egemenliğine giriyordu.

  13. yüzyılın sonlarına doğru Anadolu Selçukluları tarih sahnesinden neredeyse tamamen silinince sınırlara yerleştirilen Türkmen Beylikleri bağımsız bir karakter kazanmaya başladı.

  Bunların en küçüğü olan Osmanlı Beyliği, Eskişehir-Söğüt-Sakarya yöresinde yayılmıştı.

  Bizans İmparatorluğu o dönemde hayli zayıflamıştı. Bizans ile kara sınırına sahip olan Osmanlı Beyliği için bu durum bir avantaj oldu.

  Bizans Devleti'nin Marmara Bölgesi'nde yer alan ve Osmanlı'ya sınır olan toprakları, kent ve kasabaların yer aldığı, büyük pazar yerlerinin kurulduğu bir bölgeydi. Ayrıca Bizans'ı Tebriz'e bağlayan ticaret yolu da bu topraklardan geçiyordu.

  Osmanlılar bu sayede vergi, haraç, yağma gibi yöntemlerle bölgeden büyük kazançlar elde etmeye başladı.

+ Yorum Gönder