+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Osmanlı devleti reformdan nasıl etkilenmiştir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Osmanlı devleti reformdan nasıl etkilenmiştir
  osmanlı devleti reformdan nasıl etkilenmiştir kısaca 2. SuskuN PrenS
  Devamlı Üye

  Osmanlı devleti reformdan nasıl etkilenmiştir

  Osmanlı devleti reformdan nasıl etkilenmiştir ile ilgili bilgi
  Reform hareketleri Avrupa'yı siyasi yönden zarara uğratmıştır. Şarlken'in Osmanlı Devleti üzerine yapmayı planladığı Haçlı Seferi bölünmelerden dolayı gerçekleşmemiştir.

  Mezhep savaşları Osmanlı Devleti'nin Avrupa'da ilerlemesini kolaylaştırmıştır.

  Osmanlı Devleti içerisinde yaşayan Gayrimüslimlerin büyük çoğunluğu Hıristiyandı. Osmanlı Devleti bunlara inanç ve din konularında serbestlik tanıyarak geniş haklar verdi. Osmanlı'da dini bakımdan bağımsız olan Hıristiyan Toplumu Avrupa'daki mezhep kavgalarından etkilenmedi. Bunda Osmanlı Devleti'nin Hıristiyan halkı kilisenin suistimallerine karşı koruması etkili olmuştur.

+ Yorum Gönder