+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Osmanlı sadrazamları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Osmanlı sadrazamları
  osmanlı sadrazamları kimdir 2. SuskuN PrenS
  Devamlı Üye

  Osmanlı sadrazamları

  Osmanlı sadrazamları hakkında bilgi
  Osmanlı İmparatorluğu'nda Kuruluş dönemi 11,Yükseliş dönemi 24,Duraklama Dönemi 54,Gerileme dönemi 54 ve Çöküş dönemi 74 olmak
  üzere toplam 217 sadrazam görev almıştır.
  Osmanlı İmparatorluğu 623 sene hüküm sürmüş 36 padişahlık atanması ve toplam 292 defa sadrazam ataması yapılmıştır.
  En uzun süre sadrazamlık görevini 1364-1387 yılları arasında toplam 22 yıl Çandarlı Halil Paşa yapmıştır.
  En kısa süre sadrazamlık görevini 5 mart 1656 yılında 4 saat Zurnazen Mustafa Paşa yapmıştır.
  En fazla sadrazam atamasını 18 sadrazamla IV. Mehmet yapmıştır.
  En az sadrazam ataması 1 sadrazamla I. Bayezid'ir
  En fazla sadrazamlık görevine 8 kez atanan Mehmed Said Paşa'dır.

+ Yorum Gönder