+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda 2. Murad Saltanatı Niçin 12 Yaşındaki Oğluna Bıraktı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. FERAY
  Devamlı Üye

  2. Murad Saltanatı Niçin 12 Yaşındaki Oğluna Bıraktı
  2. Murad Saltanatı Niçin 12 Yaşındaki Oğluna Bıraktı

  2. Murad’ın tahtı oğluna bırakması konusuyla ilgili olarak padişahın bu kararı almasında daha çok ömrünün son bölümünü Allah’a ibadet ve taatle geçirmeye yönelik düşüncelerinin yattığına dair genel bir kanaat oluştuğunu gözlemlenmektedir. Söz gelimi Hoca Sadeddin Efendi’nin Tacü’t- Tevarih’inde yer alan ve 2. Murad’ın dilinden nazmettiği. “Varalum bir iki gün zikr idelüm Mevla’yı Bize ısmarlamadılar bu yalan dünyayı” beyit, bu genel yaklaşımı doğrular niteliktedir. Prof. Dr. Halil İnalcık tarafından bulunan anonim Gazavatname’de yer alan bilgiler konumuza biraz daha detay kazandırmaktadır.

  Bu giriş bilgilerden sonra ele aldığımız dönemin daha iyi anlaşılması için kısa bir değerlendirme yapmak istiyoruz. 2. Murad 1421de Çelebi Mehmet’ten devraldığı Osmanlı Devleti’ni batıda ve doğuda daha güçlü bir coğrafyaya dönüştürmüştü. Artık ülkede barışın büyük ölçüde sağlandığını, devletin güvenlik içinde olduğunu, bu konuda çok daha ciddi güvenlik tedbirlerinin alınmasının gerekli olmadığı düşünülüyordu. Bu düşünceler içindeyken aniden aldığı kararla ağustos 1444 tarihinde Mihaliç’te kapıkulu ve beyler önünde 12 yaşındaki oğlu 2. Mehmet lehine tahttan ayrıldığını açıkladı. Bursa civarında kendini ibadete vererek sakin bir hayat sürmeye başladı.

  2. Murat’ın saltanattan çekiliş zamanı hakkında üç görüş vardır: Bunlardan biri, 2. Murat’ın İzladi-Derbendi yenilgisinden sonra oğlu Mehmet’i Manisa’dan Edirne’ye çağırması, ikincisi Karaman seferine giderken oğlu Mehmet’i tahtına geçirip kaimmakam yani vekil yapması, üçüncüsü ise tahttan çekilmenin Karamanoğlu’yla yapılan barıştan(1444) sonra meydana geldiği yolundadır. Osmanlı tarihi kronikleri, kaynakları ve son zamanlarda yapılan araştırmalar bir bütün olarak gözden geçirildiğinde 2. Murad’ın tahtan çekilmesiyle ilgili değişik sebeplerin öne sürüldüğü görülmektedir:

  1- Osmanlı ordusu Balkanlar’da uğradığı yenilgiler ve bunlara özellikle kendisinin serdar olarak bulunduğu İzladi-Derbendi yenilgisinin eklenmesi 2. Murad’ın prestijinin haylı sarması

  2- Büyük oğlu Alaaddin’in sebebi belli olmayan ani ölümünden duyduğu derin üzüntü.

  3- Uç beylerinden gördüğü muhalefet.

  4- 2. Murad’ın, oğlu Mehmed’i tahtla bizzat tanıştırarak gelecek için çok iyi yetiştirmeyi istemesi. Bununla dost ya da düşman herkesin gözünde, kendisinden sonra Mehmet’in padişahlığını sağlamlaştırmak amacı gütmüş olması kuvvetle muhtemeldir.
 2. Acil

  2. Murad Saltanatı Niçin 12 Yaşındaki Oğluna Bıraktı isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder