+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Otlukbeli Savaşı, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Zeyneb
  Bayan Üye

  Otlukbeli Savaşı, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri
  Otlukbeli Savaşı, Nedenleri, Sonuçları,


  -Akkoyunlular, XV. yüzyıl başlarında Doğu Anadolu’da güçlü bir devlet kurdular.

  -Fatih devrinde bu devletin başında Uzun Hasan vardı.

  -Bu sırada Fatih Trabzon’u ve Amasra’yı fethetmişti.

  -Ayrıca Ankara Savaşı’yla bozulan Anadolu Türk siyası birliğini yeniden kurmak istiyordu. Bu amaçla da Karamanoğlu Beyliği’ni ortadan kaldırmaya çalışıyordu.

  -Uzun Hasan da ülkesinin sınırlarını Anadolu yönünde genişletmek istiyordu. Bu nedenle Fatih’in Trabzon’u almasına karşı çıkmıştı.


  -Gücüne güvenerek Sinop’la Trabzon’un kendisine verilmesini istedi.

  -Kendisine sığınan Karamanoğlu beylerine yardım etti. Ayrıca Osmanlıların o sırada savaştığı Venediklilerle ittifak yaptı.


  -Akkoyunluların Anadolu siyası bütünlüğünü tehdit edici faaliyetleri üzerine Fatih, ordusuyla birlikte harekete geçti.

  -Erzincan yakınlarında yapılan Otlukbeli Savaşı’nda Akkoyunlu ordusu ağır bir yenilgiye uğratıldı (1473).

  Otlukbeli Savaşı’ndan Sonra (OSMANLI DEVLETİ, OSMANLI İMPARATORLUĞU İLE İLGİLİ KONU ANLATIM)

  -Akkoyunlu Devleti, Osmanlılar için tehlike olmaktan çıktı. Yıkılış sürecine girdi.

  -Bir süre sonra da Safevi Hükümdarı Şah İsmail, Akkoyunlu Devleti’ne son verdi (1502).

  -Osmanlı Devleti doğuda en güçlü rakibinden kurtuldu.

  -Fırat nehrine kadar olan yerler Osmanlı egemenliğine girdi.

  -Doğu Anadolu’da Osmanlı egemenliği güç kazandı
 2. Emine4747
  Devamlı Üye

  Otlukbeli Savaşının Nedenleri
  1.1402 tarihinde Ankara Çubuk Ovasında yapılan savaşı Yıldırım Bayezid kaybetti.
  2.Akkoyunluların Trabzon ve sinop'u Osmanlılardan istemesi.
  Otlukbeli Savaşının Sonuçları
  1.Anadolu Beylikleri tekrar kuruldu.
  2.Osmanlı Devleti Doğudaki rakiplerinden birisini etkisiz hale getirdi.

+ Yorum Gönder


otlukbeli savaşının en önemli nedeni nedir,  otluk beli savaşının nedenleri