+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Anibal Kimdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Zühre
  Devamlı Üye

  Anibal Kimdir
  Anibal Kimdir

  Tarih"de yenilgeye uğradığı halde önünde hürmetle eğilinen ve şerefi bir kat daha artan ender kumandanlardan biri de Kartacalı Anibaldir.

  Arkası Roma donanması ile çevrili bulunan Anibal,hiç bir yerden ikmal ve destek görmeden tam 16 yıl sayıca çok üstün durumda bulunan Roma ordularına karşı koymuş, Kuzey İtalya"nın karlı dağlarında hem düşmanla, hem de tabiatla savaşa mecbur kalmıştır.

  M. Ö. 219-201 de cereyan eden İkinci Pön Savaşında yenik düştüğü zaman düşmanları dahi bu büyük kumandan"in önünde eğilmek mecburiyetini hissetmişlerdir.

  Anibal,ilk savaşa M. Ö. 238 yılında ve henüz 9 yaşında iken babasının yanında girmişti.Romalı"lara karşı içinde sönmek bilmeyen bir kin ateşi yanıyordu. 29 yaşındayken Kartaca ordularının kumandanı oldu. O sırada İspanya Kartacalıların elinde bulunuyordu. Küçük kardeşini İspanya"yı muhafazaya memur eden Anibal, orduları ile İtalya"ya çıktı. Kısa zamanda kazandığı birbirinden parlak zaferler ona bütün Avrupa"da erişilmez bir ün sağlamıştı. Kartaca ordusu hiç bir karşı koyma görmeden Alp dağlarını aşarak Kuzey İtalya"ya ulaştı.

  M. Ö. 217 de Apenin"leri aşmış, Roma ordusunu perişan ederek dağıtmıştı. Artık önüne çıkacak hiç bir kuvvet yoktu. Kartaca ordusu kendi ülkesinde ilerler gibi heryeri işgal ederek Adriyatik sahillerinde Apulia"ya kadar uzanmıştı.

  Bundan bir yıl sonra Roma biraz kendini toplayınca Pautas ve Varro kumandasındaki 50 bin kişilik bir ordu ile Anibal a hücum etti. Fakat netice değişmedi. Roma ordusu Anibal"in karşısında bir defa daha perişan oldu.

  Bu son yenilgi Roma"lılara çok ağır gelmişti. Artık derlenip toparlanmanın ve Anibal"i İtalya"nın dışına sürmenin zamanının geldiğine karar verdiler. Fakat bu kolay iş değildi. Türlü entrikalarla Kartaca kuvvetlerini zayıflatma yoluna gidilmiş, ikmal yolları kesilmiş, Anibal adeta İtalya"da muhasara edilmişti.

  Artık Anibal için çekilmekten başka çare yoktu. M. Ö. 202 yılında büyük kayıplar vererek İtalya"dan çekilmiş M.Ö. 201 yılında da Afrika"da Zama"da Romalı"lara boyun eğmek mecburiyetinde kalmıştı.

  Romalı"lar büyük bir hayranlık duydukları bu kahraman kumandana dokunmadılar. Hatta onun devletinin başında kalmasına rıza gösterdiler. Fakat Anibal bu yenilgiyi kabul edecek yaratılışda değildi. Kartaca"yı gizli gizli yeni bir savaşa hazırlamaya başladı. Bu sefer Roma"yı yok etmeye kararlıydı. Fakat çok geçmeden Romalı"lar Kartaca"nın hazırlığını öğrendiler. Anibal gafil avlanmamak için kaçmayı uygun buldu. Fakat Roma Kuvvetleri onu Bitkinya"da sıkıştırınca herşeyin bittiğini anladı ve M.Ö.183"de kendini zehirliyerek intihar etti.
 2. AZMİYE
  Devamlı Üye

  Kartacalı olan Anibal babasının ölümünden sonra 22 yaşında olmasına rağmen general olmuştur çok zeki ve cesaretli olan Anibal korkmadan Roma ordusu ve filleriyle savaşmıştır bu savaşlardan yenilgiyle çıkan Anibal gittiği Suriyede Romalıların eline düşmemek için zehir içerek intihar etmiştir.
+ Yorum Gönder


Anibal kimdir