+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Osmanlı Devleti Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Muhammed
  Özel Üye

  Osmanlı Devleti
  Osmanlı Devleti

  Osmanlı İmparatorluğu, diğer ismiyle ''Devlet-i Aliyye-i Osmâniyye'' 1299-1922 yılları arasında hüküm sürmüş bir Türk İslam İmparatorluğudur. Dünyanın dört bir yanına kadar topraklarını genişletmiş ve 16.yüzyıla gelindiğinde dünyanın en büyük imparatorluğu olmuştur. Günümüzde hala çoğu ülkelerde Osmanlı'dan kalan tarihi eser ve yapılar görülmektedir.

  Osmanlı İmparatorluğu çok uluslu bir ülke konumdaydı, bünyesinde Rum, Ermeni, Hristiyan, Yahudi.. ve daha bir çok insan ülke içerisinde dil, din ve ırk ayrımı yapmaksızın varlığını sürdürdü.

  Osmanlı İmparatorluğunun kurucusu Osman bey, Oğuzların Bozok kolunun Kayı boyundandır. Osman bey, İmparatorluğun ilk temellerini Bileciğin Söğüt ilçesinde atmıştır. Günümüzde bazı tarihçiler ve akademisyenler Osmanlı Devleti'nin 1299'da Söğüt'te değilde 1302'de Yalova'da Bizans'a karşı yaptığı Koyunhisar Muharebesi sonrasında devlet niteliğini kazandığını söylerler, bu henüz kesinleşmiş bir şey değil, sadece bir iddiadır.

  Osmanlı'da mimari eserler genelde, İznik, Bursa ve Edirne taraflarında yapılırken, İstanbul'un fethinden sonra mimari eserler İstanbul'da yoğunlaşmaya başladı. Lale devrine gelindiğinde ise özellikle de batılılaşmanın etkisiyle Osmanlı mimarisinden çok batı tarzında binalar inşa edilmeye başlanmıştır. Boğazda köşk yapma modası bu dönemde ortaya çıkmıştır.
 2. AZMİYE
  Devamlı Üye

  Uzun yıllar varlığını sürdürmüş olan Osmanlı Türk İslam devletidir ve kurucusu Osman Gazidir. Kuzey Afrikaya kadar geniş topraklara sahip olmuş olan Osmanlı 16. yüzyılda dünyanın en güçlü devleti olmuştur.
+ Yorum Gönder