+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Merkezdeki Yenilikler İle İlgili Yazı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ömer
  Devamlı Üye

  Merkezdeki Yenilikler İle İlgili Yazı
  Merkezdeki Yenilikler


  Fatih Sultan Mehmet devlet teşkilatına yeni düzenlemeler getirerek günün şartlarına uygun bir yapıya büründürmüştür. Onun zamanında güzel sanatlar, mimarlık, mühendislik, silah endüstrisi gibi alanlarda önemli çalışmalar yapılmıştır. Fatih'in devlet teşkilatına getirdiği en önemli yenilik Kanunname-i Al'i Osmani'dir.

  Sadrazam ve şeyhülislamdan başlayarak bütün devlet memurlarının görevlerinin sıralandığı bu kanunda kendinden önceki padişahların koyduğu kuralları da yazılı hâle getirmiştir. Türk Tarihi'nin ilk yazılı ve sistemli yasası Kanunname-i Al'i Osmani'dir.

  Başa geçecek padişahın devletin geleceğini ve merkezîyetçiliğini sağlamak açısından kardeşlerini öldürebileceği esasını getirmiştir.

  Sahn-ı Seman ve Tetimme Medreseleri'ni (İstanbul Üniversitesi) kurmuştur. Sahn-ı Seman'ı bitirenler müderris (profesör), kadı, hâkim ve devletin bütün kurumlarında görev alabilecek memur olabilirlerdi. Böylece Osmanlı Devleti'nde yüksek öğrenim uygulaması başlatılmıştır. Molla Hüsrev ve Ali Kuşçu gibi bilginler bu medreselerde ders verirlerdi.

  • Divan'ın doğal başkanlığını vezire bırakmış, toplantı sayısını azaltmıştır.
  • Padişahların Divan toplantılarını gizli olarak izleyebilmesi için Kasr-ı Adi denilen bölümü yaptırmıştır.
  Sadrazam, şehzade ve diğer devlet adamlarıyla görüşmeler yapmak için Arz Odası'nı kurdurmuştur.
  • Topkapı Sarayı'nı yaptırmıştır.
  • İlk Osmanlı altın parasını bastırmıştır (Flori). 2. Acil

  Merkezdeki Yenilikler İle İlgili Yazı isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder