+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Mısır Seferi İle İlgili Yazı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ömer
  Devamlı Üye

  Mısır Seferi İle İlgili Yazı
  Mısır Seferi (1516-1517)

  Ramazanoğulları birliklerinin de yer aldığı Osmanlı ordusu ilk olarak Sultan Kansu Gavri komutasındaki Memlûk ordusunu Mercidabık Savaşı (1516)'nda yenmiştir. Bu zaferle birlikte;
  • Suriye Osmanlı hâkimiyetine girmiştir.
  • Halifelik Yavuz'a geçmiştir.
  Memlûk Sultanı Kansu Gavri'nin ölümü üzerine yerine Tumanbay geçmiştir. Osmanlı ordusunun Mısır'a kadar ilerleyemeyeceğini düşünen Tumanbay büyük bir yanılgıya düşmüştü. Ağır toplarla birlikte Sina Çölü'nü geçen Yavuz, Memlükleri Ri-daniye Savaşı'nda (1517) ikinci kez yenilgiye uğratarak devrin en güçlü üçüncü devletine son vermiştir.

  Mısır Seferi'nin sonunda;
  • Memlûk Devleti yıkılmıştır.
  • Mısır'ın yanı sıra Suriye ve Filistin de Osmanlı hâkimiyetine girmiştir.
  • Memlûk himayesinde devam eden Abbasi halifeliği Osmanlıya geçmiştir.
  • Osmanlı Devleti İslam dünyasının dinî lideri olmuştur.
  • Hicaz ve Trablusgarp'a kadar olan Kuzey Afrika toprakları Osmanlı hâkimiyetine girmiştir.
  • Baharat Yolu'nun denetimi Osmanlılara geçmiştir.
  • Venedikliler Memlüklere ödedikleri vergiyi Osmanlılara vermeye başlamıştır.
  • Kıbrıs, Rodos ve Girit dışında, Doğu Akdeniz'deki Osmanlı egemenliği belirginleşmiştir.

  Yavuz Sultan Selim zamanında Osmanlının denizlerdeki başarısı Venediklilerin zayıflamasına, İspanyol ve Portekizlilerin güçlenmesine neden olacaktır.
  1514'de İran Seferi sırasında Ramazanoğulları beyliği Yavuz'a bağlılıklarını bildirmiştir. 1515 Turnadağ Savaşı ile Dulkadiroğullarının da Osmanlı hâkimiyetine alınmasıyla Anadolu'da büyük oranda siyasi bütünlük sağlanmış olacaktır. 2. Acil

  Mısır Seferi İle İlgili Yazı isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder