+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Osmanlı Devletinde Duraklamanın İç Sebepleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ömer
  Devamlı Üye

  Osmanlı Devletinde Duraklamanın İç Sebepleri
  Osmanlı Devletinde Duraklamanın İç Sebepleri

  Merkezî Yönetimin Bozulması
  Osmanlı Devleti mutlak monarşiye dayalı bir devletti. Mutlak yönetici olan padişahın kişiliği yönetime doğrudan etki yapmaktaydı. Zayıf kişilikli padişahların yönetimde olduğu zamanlarda doğal olarak devletin işleyişi de olumsuz yönde değişiyordu.

  Osmanlı Saltanat hukukunda yapılan değişiklikler merkezî yönetimin bozulmasında önemli ölçüde etkili olmuştur. I. Ahmet tarafından çıkarılan Ekber Erşed Yasası ile birlikte Fatih Kanunnamesi devre dışı kalmıştır. Bu yasayla hükümdarın ölümünden sonra hanedanın en yaşlı ve en akıllı üyesinin başa geçmesi esası kabul edilmiştir. Ancak buna tam manasıyla uyulmamıştır. Çünkü I. Ahmet'in ölümünden hemen sonra hanedanın en yaşlı üyesi olarak başa geçen I. Mustafa'nın akli dengesi bozuktur.

  I. Ahmet taht kavgalarını önlemek için önemli bir çalışma yaparak şehzadelerin sancaklara gönderilerek yönetim deneyimi kazandırılmaları geleneğine son vermiş ve Kafes Sistemi'ni
  geliştirmiştir. Buna göre artık şehzadeler sarayda kafes adı verilen bir ortamda eğitime tabi tutulacaktır. Şüphesiz ki Kafes Sistemi yetenekli ve tecrübeli padişahların yetişmesini engellemiştir. Bu durum da zayıf padişahların yönetimdeki etkinliklerini kaybetmelerine yol açmıştır.

  Divan toplantılarına gerekli önemin verilmeyişi, devlet memurluklarının rüşvet ve iltimas (adam kayırma) ile dağıtılması, saray hanımlarının yönetime karışması gibi etkenler de merkezî yönetimin bozulmasına yol açmıştır.

  UYARI
  Sancaklarda yönetim deneyiminden geçerek tahta çıkan son Osmanlı padişahı III. Mehmet olmuştur.
 2. Acil

  Osmanlı Devletinde Duraklamanın İç Sebepleri isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder