+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Osmanlı Devletinde Ordunun Bozulması Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ömer
  Devamlı Üye

  Osmanlı Devletinde Ordunun Bozulması
  Osmanlı Devletinde Ordunun Bozulması

  Osmanlı Devleti'nin askerî temellere dayalı bir yapısı vardır. Devletin geleceği askerî başarılarla belirleniyordu. Bu dönemde Kanun-u Kadim (Eski Kanun = Yeniçeri Ocağı'na asker alma kuralları) bozulmuş, askerlikte ilgisi olmayanlar ocağa alınmıştır. Tımar sistemi bozulunca eyaletlerden gelen tımarlı sipahi sayısı azalmıştır. Yeniçerilere dağıtılan Ulufe (maaş) ve Cülus Bahşişi (padişahın tahta çıktıktan sonra dağıttığı bahşiş) miktarı da artırılın-ca maliye zarar görmeye başlamıştır. Ordu savaş meydanlarında başarılı olmayınca ganimetleri azalmış, bu durum da yine maliyeye zarar vermiştir.

  Osmanlı padişahları aynı zamanda başkomutan idi. Padişahın komutasında sefere çıkan ordunun manevi bir üstünlüğü bulunmaktaydı. Ancak padişahlar orduyla birlikte sefere çıkmayınca askerlerin dikkati azalmış, manevi üstünlükleri sona ermiş, eski heyecanlarını kaybetmişlerdir. Böylece savaşlarda istenilen sonuçlara ulaşılamamıştır.

  UYARI
  Ordunun başında sefere çıkmayan ilk Osmanlı padişahı II. Sellm'dir. Kanuni'den sonra yaklaşık okuz yıllık bir aradan sonra ordunun başında sefere katılacak ilk padişah ise III. Mehmed olacaktır.
  Ulufe ve cülus bahşişi miktarlarının artırılması, savaş ganimetlerinin azalması gibi sebepler kendini daha çok mali sıkıntılarda hissettirmiştir
 2. Acil

  Osmanlı Devletinde Ordunun Bozulması isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder