+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Osmanlı Devletinde Eğitimin Bozulması Kısaca Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ömer
  Devamlı Üye

  Osmanlı Devletinde Eğitimin Bozulması Kısaca
  Osmanlı Devletinde Eğitimin Bozulması

  Osmanlıda eğitim devletin tekeli altındaydı. Kuruluş devrinden itibaren açılan medreselerde dinî eğitim verilmekteydi. Fatih tarafından açılan Sahn-ı Seman ve Tetimme Medreseleri ile birlikte yüksek öğrenim uygulaması başlamıştır. Bu medreseleri bitirenler devletin her kademesinde görev yapabilmiştir. Ayrıca sarayda Enderun adı verilen okul da devlet adamı yetiştirmiştir. Ancak bu devirde memurluklar rüşvet ve iltimasla dağıtılmaya başlayınca eğitim kuruluşları ve ilmiye sınıfı bozulmuştur. Medreselerdeki eğitime gerekli önem verilmemiş, önemli devlet adamlarının çocuklarına "Alimin oğlu alim olur" anlayışıyla icazetname (medrese diploması) ya da müderrislik (profesörlük) payesi verilmiştir. Böylece bozulan eğitim kurumlarından yetişenler de çağın bilginlerinden yoksun kalmışlardır. 2. Acil

  Osmanlı Devletinde Eğitimin Bozulması Kısaca isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder