+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi Kısaca Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ömer
  Devamlı Üye

  Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi Kısaca
  OSMANLI DEVLETİ GERİLEME DÖNEMİ (1699-1792)

  Osmanlı Devleti'nin gerilemesi Karlofça Antlaş-ması'yla başlamış, Yaş Antlaşması'na kadar sürmüştür. Genel olarak XVIII. yüzyıl olarak adlandırılan Gerileme Devri'nde Osmanlı Devleti'nin izlediği temel siyaset "Karlofça ve İstanbul Antlaşmalarımla kaybettiği toprakları geri almaktır." Bu amaçla devrin hemen başlarında Rusya'ya, ardından da Vene-dik'e ve Avusturya'ya savaş açılmıştır.

  Devrin padişahları şunlardır:
  • II. Mustafa (1695-1703)
  • III. Ahmet (1703 - 1730) Lale Devri (1718 -1730)
  • I. Mahmut (1730-1754)
  • III. Osman (1754-1757)
  • III. Mustafa (1757-1774)
  • I. Abdülhamit (1774 - 1789)
  • III. Selim (1789/1792-1807) 2. Acil

  Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi Kısaca isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder