+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda 1736 - 39 Osmanlı - Rus, Osmanlı - Avusturya Savaşları ve Belgrad Antlaşmaları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ömer
  Devamlı Üye

  1736 - 39 Osmanlı - Rus, Osmanlı - Avusturya Savaşları ve Belgrad Antlaşmaları
  1736 - 39 Osmanlı - Rus, Osmanlı - Avusturya Savaşları ve Belgrad Antlaşmaları (1739)

  Osmanlı Devleti Lale Devrinde Avrupa siyasetini yumuşatmış, barışı korumaya çalışmıştı. Ancak son yıllarda Rusya'nın;

  • İran savaşlarında yardıma gelmekte olan Kırım kuvvetlerini engellemesi,
  • Osmanlıya karşı Avusturya'yla işbirliği yapması,
  • Azak kalesini işgal etmesi,
  • Lehistan Veraset Sorunu'nun Osmanlı-Fransız iş birliğiyle çözülmesine bozularak

  Fransa'ya saldırması
  yüzünden bu politikasını değiştirmiş, Rusya'ya 1736'da savaş açmıştır. Bunun üzerine Avusturya ile Rusya arasında yapılan antlaşma gereğince Avusturyalılar da Osmanlıya savaş açmışlardır. İki cephede birden sürdürülen savaşlar Osmanlıların üstünlüğüyle noktalanmış, Gerileme Devrinde olunmasına rağmen devrin iki büyük gücüne karşı başarılı olunacağı kanıtlanmıştır. Bu başarıların kazanılmasında Humbaracı Ahmet Paşa'nın orduda yaptığı yeniliklerin büyük katkısı olmuştur.

  Fransa'nın arabuluculuğunda Avusturya ile yapılan I. Belgrad Antlaşmasına göre;

  • Pasarofça ile verilen yerler geri alınmıştır.
  • Temeşvar sınır olmuştur.
  Rusya ile yapılan II.Belgrad Antlaşmasına göre;
  • Azak Ruslarda kalacak, ancak kale yıkılacaktır.
  • Ruslar Karadeniz'de savaş ve ticaret gemisi bulundurmayacaktır.
  • Dinyeper ve Dinyester Nehirleri arasındaki küçük bir alan hariç Rus işgalindeki yerler Osmanlıya geri verilecektir.
  • Osmanlı Devleti Rus çariçesine imparatori-çe unvanının verilmesini kabul edecektir.

  UYARI
  Antlaşmanın son maddesiyle ulaşılmak istenen amaç Rusya'nın büyük bir devlet olduğunu Osmanlıya kabullendirmektir.
  Antlaşmanın ikinci maddesi Karadeniz'in bir Türk Gölü olduğunu son kez onaylatıyordu. Çünkü 1774'de imzalanan Küçük Kaynarca Antlaşması'yla Kırım, Osmanlı denetiminden çıkacaktır.
  Belgrad Antlaşmalan'nın Avusturya ile imzalanan kısmıyla Pasarofça'da verilen yerler geri alındığından Osmanlılar kaybedilen yerleri geri alabilmek için sürdürdükleri mücadeleyi hızlandıracaklardır.
 2. Acil

  1736 - 39 Osmanlı - Rus, Osmanlı - Avusturya Savaşları ve Belgrad Antlaşmaları isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


1736-39 savaşları