+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Ziştovi ve Yaş Antlaşmaları Hakkında Yazı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ömer
  Devamlı Üye

  Ziştovi ve Yaş Antlaşmaları Hakkında Yazı
  Ziştovi ve Yaş Antlaşmaları (1791 -1792)

  Devam eden savaşlar sırasında 1789'da Fransız İhtilali'nin olması Osmanlıyı rahatlatmıştır. Av-rupa'daki monarşiler, Fransa'da halkın monarşiyi yıkması üzerine kendi iç politikalarında birtakım koruyucu tedbirler almak zorunda kalmıştır. İşte bu devletlerden Avusturya, Osmanlıdan barış isteyince 1791 'de Ziştovi Antlaşması imzalanmıştır. Bu antlaşmaya göre taraflar savaşlardan önceki sınırlarına çekilmişlerdir. Antlaşma tarihteki Os-manlı-Avusturya (Alman) savaşlarını bitiren antlaşma olmuştur.

  Bir yıl sonra yalnız kalan Rusya da barış isteyince Yaş Antlaşması imzalanmıştır. Buna göre; Kırım'ın Rusya tarafından ilhakı tekrar kabul edilmiş, Özi kalesi Ruslara bırakılmış, Bender, Kili, Ak-kerman kaleleri Osmanlıya geri verilmiş, Boğdan Voyvodalığı Osmanlıda kalmış, ancak bölgenin vergi borçları silinerek iki yıl süreyle yeni vergilerden muaf tutulmuştur. Yaş Antlaşması, Küçük Kaynarca Antlaşması'nın Rusya adına tamamlayıcısı olmuş, Rusya'nın Osmanlının iç işlerine karışmasını sağlamıştır. Ayrıca kaybedilen toprakların geri alınması ümidini sona erdirdiğinden çöküşün de başlangıcı sayılmıştır. 2. Zeyneb
  Bayan Üye

  Yaş Antlaşması

  Avusturya'nın bu savaştan çekilmesi sonucunda yalnız kalan Rusya, bir yıl sonra barış istedi. İki devlet arasında imzalanan Yaş Antlaşması ile savaş sona erdi (1792). Bu antlaşma ile Kırım'ın Rus hakimiyetine geçişi onaylanmış oldu. Buğ ve Dinyester ırmakları arasında kalan bölge ve Özi kalesi Rusya'ya bırakıldı. Dinyester ırmağı iki devlet arasında sınır kabul edildi. Karlofça Antlaşması'ndan sonra başlayan gerileme süreci, yerini dağılma ve parçalanma dönemine bıraktı

+ Yorum Gönder