+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Fransız ihtilalin Sonuçları Kısaca Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ömer
  Devamlı Üye

  Fransız ihtilalin Sonuçları Kısaca
  Fransız ihtilalin Sonuçları


  • Fransız İhtilali; demokrasi, milliyetçilik, eşitlik, adalet, laiklik ve kardeşlik gibi fikirlerin dünyaya yayılmasını sağlamıştır.
  • Fransız İhtilali'nin yaymış olduğu "milliyetçilik" fikir akımı özellikle çok uluslu imparatorluklara son vermiştir. Böylece imparatorluklar yıkılma sürecine girerken "ulusal devletler" kurulmaya başlamıştır.
  • Yine, Fransız İhtilali'yle dünyaya yayılmaya başlayan "demokrasi" fikri de "monarşilere" zarar vermiştir.
  • Fransız İhtilali'yle yayılan milliyetçilik, Osmanlı İmparatorluğu'nda etkisini göstermiş; böylece Osmanlıda ilk "bağımsızlık" ayaklanmaları ortaya çıkmıştır. Osmanlıda ilk özerklik kazanan toplum Sırplar olmuş, ilk bağımsızlık kazanan toplum ise Yunanlılar olmuştur.
  • Avrupa'da yayımlanan ilk "İnsan Hakları Be-yannamesi"dir. Tüm dünya milletlerini kapsamıştır.
  • Fransız İhtilali'yle beraber Yeni Çağ kapanmış "Yakın Çağ" başlamıştır. Bunun temel sebebi Fransız İhtilali'nin tüm dünyayı etkileyen evrensel bir olay olmasıdır.
  • Soylular ve rahipler sosyal ve siyasal ayrıcalıklarını kaybederken, burjuvalar siyasi haklar kazanarak daha da güçlenmiştir.
  • "Ulusal Egemenlik" fikriyle beraber "yasama, yürütme, yargı" güçleri ayrılmıştır.
  • Fransız İhtilali'yle beraber Fransa ile diğer Avrupa ülkeleri arasında savaş başlamıştır. 1792 - 1815 yılları arasında devam eden bu savaşlara "Napolyon Savaşları" denir. İngiltere, Avusturya, Prusya ve Rusya gibi monarşik devletler Fransa'ya karşı savaşmışlardır. Asıl amaçları ihtilalin yaydığı özgürlükçü akımları engellemek olan monarşik devletler, Fransa'yı yenilgiye uğratmışlardır. 2. Acil

  Fransız ihtilalin Sonuçları Kısaca isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder