+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Sanayi İnkılabı'nın Sonuçları Kısaca Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ömer
  Devamlı Üye

  Sanayi İnkılabı'nın Sonuçları Kısaca
  Sanayi İnkılabı'nın Sonuçları

  • Sanayi İnkılabı'nı gerçekleştiren devletler, hammadde ve pazar ihtiyacını karşılayabilmek için sömürgecilik faaliyetlerine hız vermişlerdir.
  • Buhar gücünün kullanılması ile seri üretim yapan büyük fabrikalar açılmış; bunun sonucunda el tezgahları ve küçük atölyeler kapanmıştır.
  • Köyden kente göç başlamış ve işçi sınıfı oluşmuştur. İşçi sınıfının yeni haklar talep etmesi "Sosyalizm" ve "Kapitalizm" gibi fikir akımlarının ortaya çıkmasına neden olmuştur.
  • Ticaretin gelişmesi sonucu büyük şirketler kurulmuş, böylece Avrupa'da yaşam koşulları iyileşmiştir.
  • Seri üretimin hammadde ve pazar arayışını artırması sonucu, devletler arası rekabetler ortaya çıkmış ve bu durum; I. Dünya Sava-şı'nda en büyük etkenlerden birisi olmuştur. 2. Sultan
  Devamlı Üye

  Büyük sanayi şehirleri ortaya çıkmış ve kentlerin hızla büyümesiyle işsizlik gibi yeni toplumsal sorunlar ortaya çıkmıştır.Sağlık,temizlik anlayışında önemli ilerlemeler görüldü. Ekonomi ile kapitalizm sosyalizm emperyalizm gibi görüşmeler ortaya atılmıştır.
+ Yorum Gönder