+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Bükreş Antlaşması Kısaca Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ömer
  Devamlı Üye

  Bükreş Antlaşması Kısaca
  Bükreş Antlaşması (1812)

  İstanbul'da bu olaylar olurken cephede de Rus savaşları yeniden başlamıştır. Savaşlarda başarılı olamayan Osmanlı, antlaşma yapmak zorunda kalmıştır. Antlaşmaya göre;
  • Ruslar, Eflak - Boğdan'ı ve Tuna adalarını Osmanlıya geri verecektir.
  • Osmanlı Devleti iki yıl Eflak - Boğdan'dan vergi almayacaktır.
  • Sırplar iç işlerini ve vergilerini kendilerini düzenleyecektir.
  Bükreş Antlaşması, Rus Pan - Slavizmi'nin meyvelerinin toplandığı ilk antlaşmadır. Rusya,Balkanlar'da kendisiyle aynı soydan gelen milletleri ayaklandırmak ve onlar aracılığıyla Akdeniz'e inmek istiyordu. Küçük Kaynarca Anlaşması'yla elde ettiği ayrıcalıkları kullanan Rusya, Bükreş Antlaş-ması'nda Sırpların birtakım ayrıcalıklar elde etmesini sağlamıştır. Hatta bu ayrıcalıklar Sırpları, Bükreş ve çevresinde bir prenslik hâline bile getirmiştir. Sırplara tanınan bu ayrıcalıklar Yunanlıların da isyan etmesine ortam hazırlamıştır. 2. Sultan
  Devamlı Üye

  Savaşlar da başarılı olmayan Osmanlı devleti antlaşma yapmak zorunda kaldı. Sırplar iç işlerini ve vergilerini kendileri düzenleyeceklerdi.Ruslar Eflak Boğdan'ı ve Tunus adalarını Osmanlıya geri vermek zorunda kaldılar.
+ Yorum Gönder


bükreş antlaşması kısaca