+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Birinci Meşrutiyetin İlanı hakkında yazı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ömer
  Devamlı Üye

  Birinci Meşrutiyetin İlanı hakkında yazı
  I. Meşrutiyetin İlanı (1876)

  Meşrutiyet idaresinde hükümdarın yanında yönetim işleriyle uğraşan bir meclis vardır. Yani hükümdar yönetimde tek başına hareket edemez. Osmanlı Devlet'inde meşrutiyet idaresine geçilmesinde iç ve dış etkenler vardır. İçerde; Genç Osmanlılar cemiyetinin ve Mithat Paşa'nın baskıları etkili görülürken dışarıda; Tersane Konferansı'nın gündemi padişah II. Abdülhamit'i I.Meşrutiyeti ilan etmeye zorlamıştır. Ancak sıra anayasanın yani Kanun-u Esasi'nin ilanına gelince padişah daha özenli davranmıştır. II. Abdülhamit, bir anayasa hazırlamanın ve belli konularda yasama (kanun yapmak) yetkisine sahip bir meclis oluşturmanın dine uygun olup olmadığı konusunda, yetkili İslam hukukçularından raporlar (layihalar) istemiştir. Bu raporları inceleyen II. Abdülhamit, 23 Aralık 1876'da Meşrutiyet'i ilan etmiştir.Böylece Osmanlı Devleti meşruti bir devlet haline gelmiş ve örfi hukukun sınırları içinde yasama görevini yürütmek üzere bir yasama meclisi oluşturulmuştur. 2. Acil

  Birinci Meşrutiyetin İlanı hakkında yazı isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder