+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Xix. ve xx. yüzyılda osmanlı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ömer
  Devamlı Üye

  Xix. ve xx. yüzyılda osmanlı
  xix. ve xx. yüzyılda osmanlı

  Bu yüzyıllar Osmanlı Devleti'nin son dönemlerini yani Dağılma ve Parçalanma Devirlerini içine almaktadır. Bu yüzyıllarda Osmanlı Devleti artık topraklarını koruyamayacak durumda olduğundan Batılı devletlere dayalı birtakım denge politikaları izleyecektir.

  XIX. yüzyılda Osmanlıyı uğraştıran en büyük sorun Fransız İhtilali'nin bir sonucu olarak ortaya çıkan milliyetçilik akımıdır. Bilindiği gibi Osmanlı çok uluslu bir imparatorluktu. Kendi bünyesinde beslediği milletler ihtilalinin gerektirdiği gibi "kendi ulusal sınırları içinde ulusal devletlerini kurmak" için isyanlar çıkarmaya başlamışlardır. Bu isyanlar özellikler Rusya ve İngiltere gibi devletler tarafından da desteklenince oldukça yayılmıştır. Avrupalı büyük devletler Osmanlı toprakları üzerinde yaşayan azınlıkların haklarını bahane ederek sürekli olarak Osmanlının iç işlerine müdahale etmeye başlayınca oldukça zor durumda kalınmıştır.

  Son yıllarda yaşadığı bu olumsuzlukları değer-g lendiren Osmanlı devlet adamları ise ya azınlıklara geniş hak ve yetki vermek zorunda ya da hakları s, genişletmek zorunda kalmıştır. Örneğin Abdül-$ mecit; Tanzimat Fermanı ile azınlıklara tanınan § hakları Islahat Fermanı ile genişleterek batılıların ülkenin iç işlerine karışmasını önlemek istemiştir. Bu siyaset II. Abdülhamit tarafından da sürdürülmüş ve I. Meşrutiyet'in ilanıyla kurulan Osmanlı Mebuslar Meclisi'ne gayrimüslimler de katılabilme hakkına kavuşmuştur 2. Acil

  Xix. ve xx. yüzyılda osmanlı isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder