+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Osmanlı Döneminde Ticaret ve Sanayi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ömer
  Devamlı Üye

  Osmanlı Döneminde Ticaret ve Sanayi
  Osmanlı Döneminde Ticaret ve Sanayi

  İstanbul, Bursa, Selanik, Kahire, İzmir, Kefe, Basra, Trabzon önemli ticaret merkezleri olup ithalat ve ihracat buralardan yapılırdı. Duraklama Dönemi'ne kadar Osmanlı ticarî hayatı oldukça canlıydı.

  İpek ve Baharat yolları denetim altına alınmış, ülke içindeki diğer ticaret yolla rının güvenliği sağlanmıştı. Coğrafi Keşifler ve kapitülasyonlar Duraklama Dönemi'nden itibaren Osmanlı ticaret hayatını olumsuz etkiledi.

  Yerli sanayi çöktü ve sonucunda işsizlik arttı.
  Osmanlı Devleti'nde dokumacılık ve madencilik gelişmişti. Selanik çuhaları, tif tik yününden üretilen Ankara'nın soft kumaşları, Bursa'nın ipekleri tanınmıştı. Amasya'da gümüş, Kastamonu'da bakır, Divriği'de demir madeni çıkarılırdı. Güherçileden barut yapılan Baruthane, topların üretildiği Tophane de birer sa nayi kuruluşlarıydı. Hereke'de dokuma sanayi gelişmişti. Gemi yapım merkez leri (tersane) de vardı.

  Kapitülasyonlar, Sanayi Devrimi'nden sonra Osmanlı ticaretini ve sanayisini olumsuz etkiledi. Seri üretilen Avrupa sanayi malları Osmanlı ülkesini istila et miş, Osmanlı Devleti'ni hammadde satan, mamul madde alan yarı sömürge durumuna düşürmüştür. Bunlar Osmanlı Devleti'nin çöküşünde önemli rol oy namışlardır. 2. Acil

  Osmanlı Döneminde Ticaret ve Sanayi isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder