+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Osmanlı'da Sosyal Hayat Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Arzu
  Yeni Üye

  Osmanlı'da Sosyal Hayat
  Şehirlerde esnaf imalatçı sanatkar idareci ve ilmiye teşkilatı mensupları otururlardı. Askerliği Müslüman halk yapardı. Bütün ülke halkı Osmanlılık şuuru taşırdı. Milliyet ayırımı yapılmayıp ümmet esasi aranırdı. Gayr-i müslimler askerlik yapmayıp erkekleri cizye vermekle mükellefti.

  Osmanlı sosyal hayatı geleneksel tarım toplumu modeliyle uyuşmaktadır. Güçlü bir teolojik altyapı toplum kodlarına işlemiştir buna ek olarak halk arasındaki kollektif bilinç birey üzerinde hakimdir. Kişiler arasındaki ilişkiler toplumu doğrudan doğruya ilgilendirmektedir; toplum için sosyal sorunları çözmek adeta ahlaki bir ödevdir. Vakıf mantığı ise toplumdaki yardımlaşma fikrinin en üst ve somut noktasıdır. Halkın yardımlarıyla hayır hizmetleri yapıp, öğrenci okutan bu kurumlar Osmanlıdaki sosyal yardım anlayışını gözler önüne sermektedir.

  Osmanlı’nın modernleşme sürecinden sonra tedricen bu kurumların kaybolduklarını gözlemlemekteyiz. Mahalle ve köyde idare muhtarlıklara geçtikten sonra sosyal hayat teolojik ve geleneksel yapıdan sıyrılmaya başlamış ve toplum yapısı günümüzün modern toplum yapısına doğru evrilmeye başlamıştır. 2. Sultan
  Devamlı Üye

  Kölelikten yetime ve köle çocuğu pek çok devlet adamı yüksek memuriyetlerde bulunuyordu. Kölelikten yetişme sadr-ı zamlar da vardı. Köylü hür olup serflik yoktu. Köylüler ve kasabada oturan halk üretici durumundaydı. Avrupalıların zulmünden kaçan Yahudileri de Osmanlılar himaye ediyordu.
+ Yorum Gönder


osmanlı devletinde 16.yy daki sosyal yaşam ,  16.yüzyıl osmanlı sosyal hayatı