+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Özel Eğitim ve Rehberlik Forumunda Şarkı nedir Şarkı çeşitleri nelerdir? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Şarkı nedir Şarkı çeşitleri nelerdir?
  Şarkı Nedir ?


  Şarkı, Türk edebiyatında bestelenmek amacıyla yazılanmillî bir nazım biçimi olup halk edebiyatındaki türkünün karşılığıdır
  Şekil yönünden murabbaya benzer Çoğunlukla dört dizeli bendlerle yazılır Şarkıda her bendin üçüncü dizesimiyanveyamiyanhane; sonda tekrarlanan dize isenakaratadını alır Miyan daha çok şarkının en güzel ve en dokunaklı dizesi olup bestenin de en önemli bölümünü oluşturur Nakarat ise her bendin sonunda tekrarlanan ve o bendin anlamı ile yakından ilgili olan dizedir
  Şarkının konusu genellikle aşk, sevgili, ayrılık, içki ve eğlencedir Geniş halk kitlelerine seslendiği için dilinin yalın olmasına özen gösterilir Bestelenmek üzere yazıldıkları için de bend sayıları az olur En az 2, en çok 5 bend halinde yazılırlar Şair genellikle son bendde mahlasını söyler Kafiye düzeni ilk bendde değişik şekiller gösterir Ancak en yaygın şekil aAaA / bbbA / cccA şeklindeki kafiyeleniştir (“A” nakaratı ifade eder veya aaaa / bbba / ccca)
  Şarkıda aruz ölçüsünün her kalıbı kullanıldığı halde musikiye daha kolay uyum sağladığı için “mef ‘û lü / me fâ î lü / me fâ î lü / fe ‘û lün” kalıbı kullanılır
  Şarkı adıyla yazılan ilk manzumeler, 17 yüzyılın sonlarında görülür Türk edebiyatında her bakımdan şarkı formuna uyan ilk şiirleri Nailî (öl 1666) yazmıştır Ancak divan edebiyatının en güzel şarkıları Nedim’in (öl 1730) kaleminden çıkmıştır Divanında yer alan 28 şarkının hepsi daha kendi çağındayken bestelenmeye başlamış ve günümüze dek Türk sanat musikisinin seçkin örnekleri arasında yer almıştır Divan edebiyatında en çok şarkıyı ise Enderunlu Vasıf yazmıştır 211 şarkısı vardır ve bu şarkıları Gülşen-i Efkâr adını verdiği divanının büyük bölümünü oluşturur
 2. IŞILAY
  Devamlı Üye


  Klasik Gitar  Gitar parmakla ya da penayla çalınan esasen sekiz şekline benzeyen yanları iki tarafı oyuk üzerinde ses perdeleri olan uzun saplı ve telli bir çalgı. Gitarlar genelde altı tellidir ve değişik ağaç türlerinden yapılırlar.

  Gitarın Tarihi Gitarın ilk örnekleri İspanya'da XVII y.y.'da görülür. Bu enstrümanlar genellikle lavtaya benzer. O dönemde gitar üzerinde 4 tel mevcuttu. Bu teller kedi bağırsağından yapılma tellerdi ve parmakla çalınırdı.Daha sonra gitara 5 tel takıldı daha önce sayısı az olan perdeler 10'a çıkarıldı. Teller pesten tize doru "la-re-sol-si-mi" olarak akortlanmaya başlandı. XVIII y.y.'ın sonlarına doğru pes tarafa kalın bir "mi teli" daha eklenerek tel sayısı 6 ya çıkarıldı.

  Daha sonra XIX y.y. ortalarında Antonio de Torres enstrümana yeni bir biçim verdi. Enstrümanı daha belirgin bir hale getirdi: büyüttü; vidalı burgular takıldı; saptaki perde sayısı (fret) arttı; sesi güçlendi göğüs içindeki balkonlar tek bir merkezden çıkan seslere daha net yön verir oldu.

  Daha sonra da gitar şekil olarak değişimlere uğradı. Folk ve caz müziğinde kullanılan gitarlara çelik teller takıldı. 1920 yılında elektro gitar doğdu. Elektro gitar sayesinde gövde rezonans kutusu olmaktan çıkmış enstrümanla dinleyici arasına amplifikatör denen elektronik bir yükseltici girmiştir  Gitar Türleri

  Klasik gitar
  Esasen kadın vücudunu andıran içi boş bir gövdedir.Ortasında yuvarlak bir delik bulunan klasik gitarların üç bas teli ipek üzerine aaaal sarmadiğer üç teli naylondur.Tellerin harekete geçirilmesi ile bu gövdenin içinde hapsolan hava titreştirilmiş olur ve gövdesindeki delikten dışarıya ses olarak geri döner. Klasik batı müzüği gitar tekniğinde gitartırnaklar ile çalınır.Tırnakların çeşitli açılarla törpülenmesi ve çeşitli sağ el pozisyonları ile çıkan ses tonu kontrol edilebilir.

  Akustik gitar

  6 Telli Akustik İbanez ve 12 Telli Akustik FenderGörünüş itibariyle klasik gitarı andıran akustik gitarın gövdesi klasik gitardan biraz daha şişman ve basıktır. Daha dar bir sapa ve çelikten yapılmış tellere sahip olması klasik gitarla arasındaki en büyük farktır.

  Elektro gitar
  Katı ve oyulmamış gövdeye sahip olan elektro gitarda tellerden gelen ses manyetikler tarafından elektrik sinyaline dönüştürülüp anfiye yollanır. Genellikle pena ile çalınır.Manyetiklerin titreşimi algılayabilmesi için çelik tel kullanılır.

  Bass gitar
  Çalışma prensibi elektro gitara benzeyen bas gitarın farkı genelde dört telli olması ve kalın bir sese sahip olmasıdır.

  Lap steel guitar
  karnımdan'dan çıkmış bir enstrümandır. Kucakta ve aaaal bir obje yardımı ile çalınır.

  Perdesiz Gitar

  Ara sesleri verebilmek için yapılmıştır. Normal gitara çok benzese de oldukça farklı bir ses rengine sahiptir. Perdesiz gitarı 1976 yılında ilk Erkan OĞUR Türk müziği seslerine olan ihtiyacı için üretmiştir. Daha sonraları perdesiz elektrik gitar 8 telli perdesiz gitar çift saplı elektrik ve klasik perdesiz/perdeli gibi farklı modellerini üretmiştir.


  Önemli Türk Gitaristler
  Ahmet Kanneci
  Akın Eldes
  Asım Can Gündüz
  Ayhan Günyıl
  Batuhan Mutlugil
  Bora Uslusoy
  Bülent Ortaçgil
  Dario Moreno
  Demir Demirkan
  Demirhan Baylan
  Doğan Canku
  Erdem Sökmen
  Erdinç Şenyaylar
  Erkan Oğur
  Kaan Altan
  Kamil Özler
  Mehmet Cem Tuncer
  Neşet Ruacan
  Olcay Anar
  Önder Focan
  Sarp Maden
  Safa Yeprem
  Yavuz Çetin
  Arda Sarı

  Önemli Global Gitaristler
  Andres Segovia
  Andrew York
  Allan Holdsworth
  Barney Kessel
  B. B. King
  Brian May
  Carlos Santana
  Charlie Christian
  Chet Atkins
  Costas Cotsiolis
  David Gilmour
  Eddie Van Halen
  Eric Clapton
  Eric Johnson
  Frank Gambale
  Frank Zappa
  Gerorge Benson
  Jason Becker
  Jeff Beck
  Jimi Hendrix
  Jimmy Page
  Joe Perry
  Joe Satriani
  John McLaughlin
  John Petrucci
  John Williams
  Julian Bream
  Kazuhito Yamashita
  Keith Richards
  Marty Friedman
  Manuel Barrueco
  Narcio Yepes
  Paco de Lucía
  Paco Peña
  Pat Metheny
  Paul Gilbert
  Randy Rhoads
  Saul Hudson (Slash)
  Steve Morse
  Steve Vai
  Stevie Ray Vaughan
  Tom Morello
  Vinnie Moore
  Wes Montgomery
  Yngwie J. Malmsteen
  Zakk Wylde

 3. Ziyaretçi
  bize ismail yakanın bütün şarkılarını göster
+ Yorum Gönder


şarkı ceşitleri,  şarkı türleri nelerdir,  şarkı çeşitleri nelerdir,  sarki cesitleri