+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Özel Eğitim ve Rehberlik Forumunda Avukatlık Avukatlık Mesleği Avukatlık Bölümü Avukatlık Hakkında Avukatlığın Tanımı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. FIRTINA ACiL
  Yeni Üye

  Avukatlık Avukatlık Mesleği Avukatlık Bölümü Avukatlık Hakkında Avukatlığın Tanımı
  Avukatlık Avukatlık Mesleği
  Tanımı Avukat hukuk öğrenimi görmüş ve yargı önünde kişilerin haklarını savunmayı meslek edinmiş kimselere denir. Avukat aynı zamanda yasalarla ilgili konularda kişilere yol gösterir. Bir avukat serbest ya da bir kuruma bağlı olarak çalışabilir.

  Türk Dil Kurumu'nun tanımıyla
  1 . Hak ve yasa işlerinde isteyenlere yol göstermeyi mahkemelerde devlet dairelerinde başkalarının hakkını aramayı korumayı meslek edinen ve bunun için yasanın gerektirdiği şartları taşıyan kimse.
  2 . mecaz Gerekmediği hâlde başkasını savunan onun adına konuşan kimse.

  Avukatlık Kanunu'ndaki tanımı ile
  Avukatlığın mahiyeti:
  Madde 1 – Avukatlık kamu hizmeti ve serbest bir meslektir.
  Avukat yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız savunmayı serbestçe temsil eder
  Bireylerin birbirleriyle ve devletle ilişkilerinde ortaya çıkan anlaşmazlıklarda hukuki bilgisine başvurulan ve bireyleri ilgili yerlerde özellikle mahkemelerde temsil eden ve haklarını savunan kişidir.


  GÖREVLER
  - Bir kimsenin avukatlığını kabul etmeden önce davasını aldığı kişiyi (müvekkilini) dinler yararlı olabileceğine inanırsa davayı kabul eder
  - Dava konusu ile ilgili yasaları yüksek mahkemelerin kararlarını inceler
  - Dava ile ilgili geniş araştırma ve inceleme yapar
  - Mahkemelerde çeşitli davalar açar veya müvekkili aleyhine açılan davaya katılır
  - Dava ile ilgili tanıkları mahkeme heyetine dinletir ve sorular sorar
  - Kararın müvekkili lehine sonuçlanmasını sağlamak için savunma metnini hazırlar ve savunma amacıyla konuşma yapar
  - İcra takipleri yapar
  - Yeni çıkan yayın ve kanunları takip eder ve yorumlar.


  KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
  Kırtasiye malzemeleri (dosya kağıt kalem vb.) daktilo bilgisayar avukatlık cübbesi mevzuat (Anayasa uluslararası sözleşmeler yasa tüzük yönetmelik yargı kararları vb.).


  MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
  Avukat olmak isteyenlerin;
  - Normalin üstünde akademik ve sözel yeteneğe
  - Olaylar ve ilkeler arasında ilişki kurabilme gücüne
  - Olayları derinliğine araştırma merakına
  - Başkalarını anlayabilme ve etkileyebilme yeteneğine
  - Akıcı konuşma becerisine
  - Sorumluluk duygusuna sahip
  kimseler olmaları gerekir.


  ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
  Avukatlar büro ve adliye gibi kapalı ortamlarda gerektiğinde keşif çalışmaları için açık alanlarda çalışırlar. Çalışmaları sırasında müvekkilleriyle yargıç (hakim) ve savcılarla adli personelle emniyet görevlileriyle iletişim halindedir.


  ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
  Bu meslekte iş alanı oldukça geniştir. Kişi kamu kurumlarında özel şirketlerde çalışabileceği gibi kendi işyerini açıp bağımsız da çalışabilir.


  MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
  Mesleğin eğitimi çeşitli üniversitelere bağlı hukuk fakültelerinde verilmektedir.

  MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
  Bölüme girebilmek için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı’nda (ÖSS) yeterli "Eşit Ağırlık (EA)" puanı almak gerekmektedir.
 2. Acil

  Avukatlık Avukatlık Mesleği Avukatlık Bölümü Avukatlık Hakkında Avukatlığın Tanımı isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


avukatlık bölümleri,  avukatligin bolumleri,  avukatlığın tanımı,  avukatlığın bölümleri,  avukat bolumleri,  avukat bölümleri