+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Özel Eğitim ve Rehberlik Forumunda Diyetisyen Diyetisyen Kimdir? Beslenme Uzmanı Diyetisyenin Görevleri Diyetisyen Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. FIRTINA ACiL
  Yeni Üye

  Diyetisyen Diyetisyen Kimdir? Beslenme Uzmanı Diyetisyenin Görevleri Diyetisyen Bilgi

  Beslenme Uzmanı Diyetisyenin Görevleri Diyetisyen Bilgi  TANIM
  İnsanların yeterli dengeli ve sağlıklı bir biçimde beslenebilmeleri için yemek listelerinin hazırlanması yiyeceklerin sağlığa uygun bir şekilde pişirilip sunulması konusunda çalışan varolan besin kaynaklarının ekonomik ve sağlık kurallarına uygun olarak kullanılmasını sağlayan ve bu konularda bireyi ve toplumu bilgilendiren meslek elemanıdır.

  GÖREVLER
  - Besinlerin işlenmesi hazırlanması pişirilmesi depolanması sırasında oluşan değişikliklerin insan vücudundaki etkilerini inceler - Toplumun yanlış beslenme alışkanlıklarını saptar. Yetersiz ve dengesiz beslenmenin yol açtığı sağlık sorunlarına karşı önlemlerin alınmasını sağlar - Besin analizlerini yapar - Diyet ürünleri geliştirir - Çeşitli hastalık durumlarındaki birey ve gruplar için hastalık durumlarına uygun diyetleri planlar - Toplu beslenme yapılan kurum ve kuruluşlarda beslenme ilkelerine uygun hizmetin verilmesini sağlar. Besinlerin satın alınması hazırlanıp pişirilmesi saklanması ilkelerini belirler ve uygulanmasını sağlar - Toplumu ve bireyleri sağlıklı ve ekonomik beslenme yöntemleri konusunda eğitir - Eğitim materyallerini hazırlar.

  KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
  - İlgili dokümanlar - Tıbbi ölçüm ve kontrol cihazları.

  MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
  Diyetisyen olmak isteyenlerin; - Fen bilimlerine özellikle kimya ve biyolojiye ilgili ve bu konularda başarılı - Başkaları ile işbirliği yapabilen - İnsanlara yardım etmekten hoşlanan - Dikkatli - Sorumluluk sahibi kimseler olmaları gerekir.

  ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
  Diyetisyenler hastanelerde okullarda yurtlarda fabrikalarda görev yaparlar. Görev yeri temizdir. Ancak mutfak denetimi yaparken nemli ve kokulu ortamda çalışmak durumundadır. İş genellikle oturarak yürütülür. Diyetisyenin ilişkide bulunduğu kişiler görev yaptığı kuruma göre değişir.

  ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI Diyetisyenler; - Beslenme eğitimcisi ve öğretmen olarak eğitim kurumlarında - Koruyucu ve eğitici diyetisyen olarak halk sağlığı hizmetlerinde - Klinik diyetisyen olarak sağlık kuruluşlarında ve yataklı tedavi kurumlarında (enfeksiyon şişmanlık şeker ve kalp hastalıklarının tedavilerinde ve rehabilitasyonda özel diyetler hazırlarlar) çalışabilirler. Ayrıca; - Toplu beslenme yapan kuruluşlarda besin üretimi yapan kuruluşlarda - Özel beslenme ve spor merkezlerinde görev alabilirler.

  MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
  Diyetisyenlik (beslenme uzmanlığı) eğitimi ülkemizde çeşitli üniversitelere bağlı fakülte ve yüksekokulların “Beslenme ve Diyetetik” bölümünde verilmektedir.

  MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
  Bu bölüme girebilmek için Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) yeterli “Sayısal (SAY)” puan almak gerekmektedir. EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ - Beslenme-diyetetik programının eğitim süresi 4 yıldır. - Lisans düzeyindeki eğitim süresince; Türk Dili ve Edebiyatı Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ve Yabancı Dil gibi derslerin yanı sıra Temel Kimya Tıbbi Biyoloji ve Genetik Fizik Matematik İstatistik Psikoloji Sosyoloji Biyoistatistik Beslenme Biyokimyası Beslenme İlkeleri ve Besinler Fizyoloji Anatomi Besin Mikrobiyolojisi Kişisel ve Toplumsal Sağlık Aile Planlaması Toplum Beslenmesi Beslenme Hastalıkları Epidemiolojisi Besin Kimyası ve Analizi Ana-Çocuk Beslenmesi Kurum Beslenmesi Besin Kontrolü ve Yönetim Ekonomisi gibi dersleri alırlar.

  MESLEKTE İLERLEME
  - Başarılı öğrenciler diyetisyenliğin yanı sıra Beslenme Bilimleri Diyetetik Toplu Beslenme Sistemleri Biyokimya Anatomi Halk Sağlığı ve Metabolizma dallarında lisans üstü eğitime devam edebilirler - Hastanelerde birden fazla diyetisyen bulunması halinde baş hekimlikçe diyetisyenlerden birisi şef olarak görevlendirilebilir.

  BENZER MESLEKLER:
  Halk sağlığı gıda uzmanlığı halk sağlığı hemşireliği ev idaresi ve aile ekonomisi uzmanlığı.

  BURS KREDİ VE ÜCRET DURUMU
  - Eğitim süresince öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nca verilen krediden ve çeşitli kuruluşların burslarından yararlanabilirler. - Kamu kesiminde görev alan diyetisyenler Devlet Memurları Yasası hükümlerine göre maaş ve yan ödeme almaktadırlar. - Özel sektörde ise deneyim işteki pozisyon ve işletmelerin yapısına göre ücret geçerli asgari ücretin 4-5 katı civarında olabilmektedir.
 2. Ziyaretçi


  Diyetisyen Okulu  Mesleğin eğitimi aşağıdaki eğitim kurumlarının, Beslenme ve Diyetetik bölümlerinde verilmektedir.
  Diyetisyen Okulu Kaç Yıllıktır
  Beslenme-diyetetik programının öğrenim süresi 4 yıldır. Ayrıca yeterli düzeyde İngilizce bilmeyenler hazırlık sınıfı okurlar.
  Diyetisyen Diploma
  Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Beslenme ve Diyetetik Lisans Diploması” ve “Diyetisyen” unvanı verilir.
  Diyetisyen Çalışma Alanları
  Mezunların çalışma alanları değişik alanlarda görülmektedir. Sağlık kuruluşlarında, yataklı tedavi kurumlarında klinik diyetisyen olabilirler. (Hastaların enfeksiyon rehabilitasyon, şişmanlık, şeker, kalp tedavilerinde özel diyetler hazırlarlar.), Toplu beslenme yapan kuruluşlarda, Beslenme eğitimcisi ve öğretmen olarak eğitim kurumlarında, Araştırma endüstri ve besin üretimi yapan kuruluşlarda, Halk sağlığı hizmetlerinde koruyucu ve eğitici diyetisyen, Özel beslenme ve spor merkezlerinde görev alabilirler.
  Diyetisyen Meslekte İlerleme
  Başarılı öğrenciler, diyetisyenliğin yanı sıra Beslenme Bilimleri, Diyetetik, Toplu Beslenme Sistemleri, Biyokimya, Anatomi, Halk Sağlığı ve Metabolizma dallarında lisans üstü eğitime devam edebilirler. Doktora yapabilir,araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilir. Hastanelerde birden fazla diyetisyen bulunması halinde baş hekimlikçe diyetisyenlerden birisi şef olarak görevlendirilebilir.
  Diyetisyen Görevleri
  Besinlerin işlenmesi, hazırlanması, pişirilmesi, depolanması vb. sırasında oluşan değişikliklerin insan vücudundaki etkilerini inceler, Toplumda değişik yaş, cinsiyet ve fiziksel uğraşı yapan grupların enerji ve diğer besin öğeleri gereksinmelerini belirler, Toplumun yanlış beslenme alışkanlıklarını saptar. Yetersiz ve dengesiz beslenmenin yol açtığı sağlık sorunlarına karşı önlemlerin alınmasını sağlar, Ülkenin temel beslenme plan ve politikalarının belirlenmesi ve uygulanmasında yardımcı olur, Besin analizlerini yapar, Diyet ürünleri geliştirir, çeşitli hastalık durumlarındaki birey ve gruplar için hastalık durumlarına uygun diyetleri planlar, Hastalıklardan koruyucu diyetleri planlar, Toplu beslenme yapılan kurum ve kuruluşlarda beslenme ilkelerine uygun hizmetin verilmesini sağlar. Besinlerin satın alınması, hazırlanıp pişirilmesi, saklanması ilkelerini belirler ve uygulanmasını sağlar, Kurum ve kuruluşların özelliklerine göre bireylerin günlük enerji ve besin öğelerini hesaplar, Bu hesaplara uygun günlük, haftalık, aylık menüler düzenler, Besinin ve besinlerin hazırlanmasında görev alan personelin hijyenik ve sanitasyon kurallarına uyarak çalışmasını sağlar, Toplumu ve bireyleri sağlıklı ve ekonomik beslenme yöntemleri konusunda eğitir, Eğitim materyallerini hazırlar.

+ Yorum Gönder


diyetisyen kimdir