+ Yorum Gönder
Günlük Taze Haber ve Özel Günler Forumunda DÜNYA FELSEFE GÜNÜ şiirler yazılar ve bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Bilge Kağan
  Devamlı Üye

  DÜNYA FELSEFE GÜNÜ şiirler yazılar ve bilgi
  DÜNYA FELSEFE KONULU ŞİİR VE YAZILAR

  Sizinde bildiğiniz gibi Felsefe, sevgi anlamına gelen, Yunanca "philia" sözcüğü ile bilgi anamına gelen "sophia" sözcüklerinin birleşmesinden oluşur ve "bilgi sevgisi" anlamına gelir. Felsefe, varlık, bilgi ve değerler hakkında yürütülen zihinsel bir faaliyettir. Bir bilimin veya bilgi alanının temelini oluşturan ilkeler bütünü. Felsefe, bilimlerden farklı olarak, olması gerekene yönelir. Varlığı bir bütün olarak ele alır ve konularına uygun yöntemleri kullanır. Felsefe, bilimden farklı olarak, ulaştığı sonuçları kanıtlamak için belirli ve kesin işlem ya da yöntemler kullanmaz. Felsefe çabası içerisinde sorulan sorular, verilen yanıtlardan daha önemlidir.

  Felsefe bir düşünce faaliyetidir. insanın soru sorabilme yeteneğine dayanır. Felsefeyi diğer bilim ve disiplinlerden ayıran en önemli özelliği; sorular üzerinde düşünürken akıl yürütme yöntemi uygulamasıdır.
  Filozoflar, mantıksal akıl yürütmeleri ya kendileri yaparlar ya da başaları tarafından yapılan akıl yürütmeleri eleştirirler; insan yaşamını ilgilendiren her şey hakkında akıl yürütebilirler. Bilim ve felsefe, kullandıkları yöntem açısından birbirinden ayrılır. Bilim, deney yöntemini kullanarak kesin sonuçlara varırken felsefe yalnızca soru sormakla yetinir. Yaşadığımız yüzyılda, bilim dalları özelleşerek felsefeden ayrılmıştır. Ancak felsefe, sorduğu sorularla her zaman bilimsel gelişmenin önünü açmıştır.

  Birleşmiş Milletler, 20 Kasım gününü tüm dünyada Felsefe Günü olarak ilan etmiştir.Dünyada milyarlarca insan yaşamaktadır. Bu insanların pek çoğunun dünya görüşleri, yaşam tarzları, hayata bakışları farklıdır. Bu farklılıkları hoşgörü ile karşılamak, insanların düşüncesine saygı duymak için bu gün düzenlenmiştir. Hoşgörülü olmak, sevgiyle yaklaşmak dünya barışı için, huzurlu ve mutlu bir yaşam için vazgeçilmez kavramlardır.


  DÜNYACA

  Burada, Hindistan'da, Afrika'da,
  Her şey birbirine benzmektedir.
  Burada, Hindistan'da, Afrika'da,
  Buğdaya karşı sevgi aynı,
  Ölüm önl,inde düşünce bir.

  Nece konuşursa konuşsun,
  Anlaşılır gözlerinden dediği.
  Nece konuşursa konuşsun,
  Benim duyduğum rüzgarlardır,
  Dinlediği.

  Biz insanlar ayrı ayrı kalmışız.
  Bölmüş saadetimizi, çizgisi yurtların.
  Biz insanlar ayrı ayrı kalmışız,
  Gökte kuşların kardeşliği,
  Yerde kurtların.

  Fazıl Hüsnü DAĞLARCA


  SEVGİ
  Kucaklamaktır,
  Kimi zaman,
  Görür görmez
  Bir dostu.
  Kimi zaman da
  Unutmamaktır
  Yaşam boyu.

  Yalvaç URAL
 2. Bilge Kağan
  Devamlı Üye

  &

  SÖZ BAŞI

  Gelin çocuklar, okuyalım,
  Okuyan gönlü,
  iyi niyet ile dokuyalım.
  işiniz hayırlı olur,
  Başlarsanız önceden.
  Okumayan sürünerek,
  Cahilliğini arar.
  Gelin çocuklar, okuyalım,
  Okuyan gönlü,
  iyi niyet ile dokuyalım.

  Okursanız, çocuklar,
  Kandilde güzel hayalleriniz parıldar.
  Birbiri ardına
  Gerçekleşir dilekleriniz,
  Gelin çocuklar, okuyalım,
  Okuyan gönlü,
  İyi niyet ile dokuyalım.

  Bir tanesi eksilse yok olur,
  Devletin mal zenginliği.
  Günden güne çoğalır,
  Hiçbir zaman yok olmaz,
  Okumuş kişinin z,enginliği.
  Gelin çocuklar, okuyalım,
  Okuyan gönlü,
  İyi niyet ile dokuyalım

  Ibıray ALTINSARI
  (Kazakistan)

  &

  KİTAP

  İnsana yararı çok,
  Kitaptan iyisi yok.
  Öykü, masal ve şiir,
  Yazılmış bizler için.

  Atasözü, bilmece,
  Okurum gündüz gece,
  Küçük olsa da yaşım,
  Bilgi ile dolar başım.

  Kitabımı yıpratmam.
  Kirletmem, yere atmam.
  Onları koruyorum,
  Çünkü çok seviyorum.

  Ali Osman ATAK

  &

  KİTAP

  Okumayı, yazmayı,
  Gördüm, öğrendim senden.
  Büyükleri saymayı,
  Yine sensin öğreten.

  Sende bilgi görgü var.
  Sende bütün gerçekler.
  Sayfalarını açar,
  Akurum birer birer.

  Doğruluk ve güzellik,
  Senin yolun insana.
  Bize sensin üstelik,
  Öğretmen, baba, ana.

  Seni temiz tutarım,
  Kirletmem hiçbir zaman.
  Esirgerim, okşarım,
  Usanmam okumaktan.

  İ. Hakkı TALAS

  &

  KİTAPLIĞIM AÇILDI

  Benim en nurlu yolum,
  Kitaplığım okulum,
  Aydınlık sağım, solum

  Sevinirim coşarım,
  Ben buraya koşarım

  Kitaplar dizi dizi,
  Güldürür yüzümüzü,
  Artırır bilgimizi,

  Sevinirim coşarım,
  Ben buraya koşarım

  ilmin temel taşı bu,
  Bize can yoldaşı bu,
  Yükselişin başı bu,

  Sevinirim coşarım,
  Ben buraya koşarım

  Okuduğum her satır,
  Kafamı aydınlatır,
  Bana ne/er anlatır,

  Sevinirim coşarım,
  Ben buraya koşarım

  Hikayeyi, masalı,
  Herhangi bilgi dalı,
  Severek okumalı

  Sevinirim coşarım,
  Ben buraya koşarım

  Hasan TURAN
+ Yorum Gönder